Van der Velden Rioleringsbeheer
Dienst

Repareren en Vernieuwen.

Van der Velden maakt een einde aan verstoppingen, stank- of wateroverlast door defecte rioleringen te repareren en vernieuwen.

Van der Velden gaat verder

Door onze ruime ervaring en het uitgebreide dienstenpakket op het gebied van rioolonderhoud hebben wij een geheel eigen visie op de constructie van rioleringsstelsels ontwikkeld. Steeds meer organisaties doen een beroep op onze deskundigheid om hun rioolstelsel weer in topconditie te krijgen.

Onze experts voeren een conditiemeting uit van uw rioleringssysteem en komen met een maatwerkadvies voor reparatie waar mogelijk én vernieuwing waar nodig. 

Bij de vervanging en installatie van binnenriolering en de aanleg van buitenriolering kan gekozen worden uit een veelheid van hoogwaardige materialen (onder andere PVC, PE, PP, gietijzer, beton en Loro-x). Ook bijkomende werkzaamheden als grondwerk, hak- en breekwerk, puinafvoer en bestratingen kan Van der Velden voor u uitvoeren.

Neem contact op

Gaat verder in repareren en vernieuwen 

Angle right Angle down

De reparatie van binnenrioleringen en vernieuwen ervan (in bijvoorbeeld de kelder, de kruipruimte of het plafond) omvat onderstaande werkzaamheden:

 • Afzetten van de werklocatie
 • Afplakken van de werkomgeving (wanden en vloer) voor de uit te voeren werkzaamheden
 • Indien noodzakelijk leveren en plaatsen van een steiger en tijdelijke veiligheidsverlichting (24V, laagspanning) installeren voor de uit te voeren werkzaamheden
 • Buiten gebruik stellen van de riolering
 • Indien noodzakelijk, ter beschikking stellen van een chemisch toilet
 • Indien nodig, demonteren van het plafond (bijvoorbeeld plafondplaten)
 • Verwijderen en afvoeren van het bestaande riool
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC hulpstukken voor de diverse aansluitingen en verbindingen (PVC: klasse 34)
 • Eventueel beugelen van de nieuwe riolering
 • Eventueel leveren en installeren van de benodigde ontstoppingsvoorzieningen
 • Eventueel terug aanbrengen van het plafond
 • Realiseren van de aansluiting op het bestaande riool
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren

Bij metalen leidingen stellen we de wanddikte vast met ultrasone meetapparatuur. Door de resultaten af te zetten tegen de oorspronkelijke wanddikte kunnen we de staat van het stelsel beoordelen.

Van der Velden verwijdert de asbest-cementleiding in de volgende stappen:

 1. Aanbrengen en verrichten van de benodigde beschermende voorzieningen, om verspreiding van asbeststof in de omgeving te voorkomen. Dit resulteert in het creëren van een zo klein mogelijke werkruimte rondom de betreffende leidingen. Dat doen we met behulp van een demontabel scherm. Verder brengen we de werkruimte op onderdruk
 2. Uitbreiden bestaande containment (indien van toepassing)
 3. Verwijderen van de asbest-cementleiding
 4. Verrichten van de benodigde vrijgavemetingen asbest
 5. Veilig afvoeren van het uitkomende rioleringsmateriaal
 6. Opruimwerkzaamheden

Bij het realiseren van de werkzaamheden voor het verwijderen van asbest gaan we van de volgende zaken uit:

 • De ruimte waarin de te verwijderen leiding zich bevindt dient ontruimd te zijn
 • Er dient tevens een wateraansluiting aanwezig te zijn
 • Alle werkzaamheden voor het verwijderen van asbest voeren we uit conform de wettelijke bepalingen inzake het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en diverse wijzigingsbesluiten tot op offertedatum
 • Het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet laat niet toe dat reparaties en/of herstelwerkzaamheden aan asbesthoudende leidingen worden uitgevoerd

Van der Velden voert de hierboven genoemde werkzaamheden in nauwe samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uit.

Het gedeeltelijk vernieuwen van de riolering in de kelder en voorzijde van het pand omvat de onderstaande werkzaamheden:

 • Afschermen van de kelderruimte met plastic folie
 • Uitnemen en terzijde in depot opslaan van de aanwezige beplanting
 • Ontgraven van de te vervangen riolering inclusief het tijdelijk opslaan van de uitkomende grond
 • Uitnemen en afvoeren van de bestaande riolering
 • Verwijderen en afvoeren van het uitkomende puin van de bestaande controleput
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC hulpstukken voor de diverse aansluitingen en verbindingen (PVC: klasse 34)
 • Realiseren van de aansluitingen op het bestaande rioolstelsel
 • Terugbrengen en verdichten van de opgeslagen grond
 • Herstellen van de keldermuur met behulp van een cementgebonden product
 • Terugplaatsen van de in het depot opgeslagen beplanting
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren

Van der Velden voert de hierboven genoemde werkzaamheden in nauwe samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uit.

Rioleringen repareren en vernieuwen is specialistisch werk en Van der Velden heeft ervaren monteurs die deze werkzaamheden uitstekend kunnen uitvoeren. Ook met andere riooltechnieken weten wij raad. Zo kunt u tevens bij ons terecht voor het renoveren van rioleringen.

Wilt u de prijs weten van riool reparatie of vernieuwing? Wij werken op offertebasis (vrijblijvend aan te vragen) of op basis van regie (uren plus materiaal). Zo weet u precies wat het kost. Wilt u rioolproblemen laten oplossen door Van der Velden? Laten we een afspraak maken om uw wensen in een persoonlijk gesprek te bespreken. 

Angle right
Angle right
Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio