Beheer & Advies.
Dienst

Beheer & Advies.

Onze adviseurs staan u graag terzijde met hun expertise. Zo kunt u de optimale beheersplannen maken voor uw rioolstelsel en op de hoogte gehouden worden met gerichte managementrapportages.

Van der Velden gaat verder

Calamiteiten voorkomen met optimaal, digitaal rioolbeheer
Van der Velden kan uw rioolstelsel en de kwaliteit daarvan volledig digitaal in beeld brengen met inspecties en quickscans. U krijgt zo een reëel beeld van de conditie en desgewenst een goed gefundeerd advies voor de aanpak van problemen. Daarnaast krijgt u een beheeradvies dat u helpt om problemen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor bieden wij u de volgende specialistische diensten aan:

  1. Rioolonderhoud- en maatregelenplan opstellen
  2. Digitaal rioleringsbeheer
  3. Managementrapportages 
  4. Meerjarenonderhoudsplanning
Neem contact op

Gaat verder in beheer en advies

Angle right Angle down

Maar liefst 99,8% van alle percelen in Nederland  is aangesloten op het rioleringsstelsel. Dat doet geen enkel ander Europees land ons na. Bovendien gaat van dit afvalwater 100% naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat draagt enorm bij aan de volksgezondheid, want via dit afvalwater worden geen ziektes meer verspreid. 

Het is echter van essentieel belang dat we het Nederlandse rioolstelsel goed beheren om de kwaliteit te waarborgen. Door lozingen en veroudering komt de optimale werking van het riool in het geding. Vuil zet zich af in de leidingen en verstoppingen dreigen. Een slecht beheerd riool kan tot risico’s voor de volksgezondheid en het milieu leiden of tot enorme gevolgschade als riolen instorten of als zand gaat inspoelen. Er zijn helaas al talloze voorbeelden van gevolgschade aan leidingen, bovengrondse infrastructuur en van gevaar voor personen in de omgeving. 

Om dit te voorkomen kunt u bij Van der Velden terecht voor vakkundig advies en ondersteuning bij de uitvoering. Met onze jarenlange ervaring en koploperspositie in vakkundig rioleringsbeheer ontzorgen wij u volledig.

Voordat we overgaan tot inspectietechnieken is het heel belangrijk vast te stellen of een riool geïnspecteerd moet worden en waar.

Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:
1. Inventariseren, controleren rioolbasisgegevens
2. Opstellen rioolonderhoudsplan
3. Opstellen rioolinspectieplan

Een inspectierapport is slechts een classificatie van de toestandsaspecten. Het vervolg in de vorm van beoordeling en vervolgens eventuele maatregelen is zeker zo belangrijk. Zo wordt invulling gegeven aan de rioleringsbeheercyclus. Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:

4. Beoordeling toestandsaspecten conform geldende normen
5. Opstellen maatregelenplan
6. Opstellen meerjarenbegroting

Naast beheersgerichte ondersteuning is Van der Velden ook een partner voor projectmatige ondersteuning. Voor een gemeente kan dit tijdelijk wenselijk zijn in verband met de beschikbare menskracht bij de afdeling rioleringsbeheer. Voor vastgoedbeheerders, gezondheidszorg, horeca, landelijke ketens of bedrijven is het belangrijk dat een rioleringsbedrijf meedenkt en als partner functioneert. Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:

7. Advisering dimensioneren riolering
8. Opstellen bestek rioolvervanging of renovatie
9. Projectbegeleiding bij rioleringswerken

Van der Velden is graag vanaf de 1e tekening of oplevering van de riolering betrokken bij uw rioleringsbeheer. Wij zien het als een uitdaging om na een verwaarloosde onderhoudsperiode het project aan te pakken het rioleringsstelsel weer op orde te krijgen. 

  • Uw bedrijf zal soepel blijven draaien zonder onderbrekingen, waardoor u uw inkomsten en reputatie behoudt
  •  Door milieuschade te voorkomen, draagt u bij aan een duurzamere wereld en voldoet u aan milieunormen
  • U vermijdt onverwachte en kostbare saneringskosten, waardoor uw financiële planning stabiel blijft
  • U voorkomt sancties van de autoriteiten en juridische problemen, wat kan leiden tot gemoedsrust en kostenbesparingen
  • Uw bedrijf vermijdt negatieve publiciteit als gevolg van milieuschade, wat de reputatie van uw merk en klantenvertrouwen versterkt
Angle right
Angle right
Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio