Rioolonderhoud- en maatregelenplan opstellen.
Dienst

Rioolonderhoud- en maatregelenplan opstellen.

Van der Velden ondersteunt u met expertise, zodat u gerichte maatregelenplannen en begrotingen kunt opstellen. Zo zet u uw middelen zo optimaal mogelijk in.

Van der Velden gaat verder

U wilt duidelijk inzicht hebben in de kwaliteit van uw rioolstelsel, zodat u in uw meerjarenplannen rekening kunt houden met eventueel benodigde werkzaamheden.

De adviseurs van het Adviesbureau van Van der Velden kunnen u hierbij helpen. Hier houden we uiteraard rekening met de geldende NEN-normen. Met regelmatige reiniging en inspectie stellen zij de conditie vast. De constateringen en risicoanalyse leggen ze vast in een maatregelenprogramma. Zo kunt u gefundeerde keuzes maken en uw meerjarenonderhoudsbegroting opstellen. 

Neem contact op

Gaat verder in beheer en advies

Angle right Angle down

Om doeltreffende maatregelen te nemen, is het van belang om de huidige en gewenste staat van de riolering grondig te beoordelen. We verzamelen en registreren nauwkeurig relevante gegevens in een gedetailleerd rapport. Gecertificeerde beoordelaars voeren deze evaluaties uit volgens de geldende NEN-normen.

Samen met u stellen we de gewenste kwaliteitsstandaard vast. Vervolgens beoordelen we de inspectiegegevens volgens de NEN-normen en maken we een analyse van eventuele verschillen. 

Op basis van deze analyse stellen we een onderhoudsprogramma op, waarbij we prioriteiten stellen en een gelijk een  kostenraming maken voor de benodigde werkzaamheden. De resultaten van deze evaluaties worden gepresenteerd in een duidelijk rapport. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Wij leveren u een rapport waarin de benodigde maatregelen voor de komende vijf jaar worden aangegeven. Denk daarbij aan onderzoek, onderhoud, reparatie en vervanging/renovatie van uw riool.

Om u volledig inzicht te geven in de te nemen maatregelen – na de rioolinspectie uitgevoerd conform de schadeclassificatie systeem NEN – verzorgen wij voor u een compleet meerjaren maatregelenprogramma. Dit doen we volgens de beoordelingsrichtlijn NEN, Leidraad rioleringen en de maximale classificatie per schade zoals in de wet vastgelegd.

Om het rioleringsplan op te stellen, voeren we de volgende stappen uit:

  • Voordat de beoordeling uitgevoerd wordt, is er een overleg over de eisen die u als opdrachtgever stelt aan het rioolstelsel. Hier bespreken we de maximale classificatie per schade. Dit leggen we vast in een verslag
  • Dit verslag vormt samen met de 'Leidraad rioleringen en de beoordelingsrichtlijn NEN' de basis voor het meerjaren maatregelenprogramma
  • Alle schadeclassificaties die volgens de vastgestelde eisen als maatregel worden opgenomen, worden in een rapportage vastgelegd
  • Bij alle te nemen maatregelen, voegen we een specifieke beschrijving toe hoe de schade het beste hersteld kan worden
  • Alle maatregelen geven we op een tekening aan

Voor het beoordelen van de riolen is het van belang dat volgende gegevens meegewogen worden in het totaalplan:

  • Aanlegdata
  • Inrichting en kwaliteit bovenbouw
  • Grondwaterstanden
  • Dig or no-dig mogelijkheden
  • Geplande infrastructurele plannen

Omdat ieder riool anders is, leveren wij hier maatwerk. We bespreken graag de mogelijkheden met u en verzorgen dan een offerte op maat. Ook voor een kostenindicatie gaan we graag in gesprek.

Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio