• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Van der Velden Inzameling & Verwerking

Uw zorg voor het milieu in onze goede handen
De wet en het milieu vragen erom dat u olie, vet en slib afscheidt uit uw afvalwater. Van der Velden Rioleringsbeheer biedt daarvoor werkelijk complete oplossingen aan. We plaatsen en onderhouden afscheidingsinstallaties, maar we verzorgen ook het legen, reinigen en de afvoer van de hieruit vrijkomende afvalstoffen. Zelfs de volledige administratieve afhandeling is bij ons in goede handen. En dat alles tegen vaste tarieven. Hiervoor bieden wij u de volgende specialistische diensten aan:Met één contact geeft u de zorg over olie-, vet- en slibafscheiding in vertrouwde en professionele handen
Olie, vet en slib zijn ongewenste stoffen in het afvalwater. De wetgever heeft daarom voorschriften opgesteld om zo de lozing van olie- of vethoudend afvalwater te beperken. Dit zal vaak betekenen dat er een afscheidingsinstallatie geplaatst moet worden om te voorkomen dat dit afvalwater in het riool terecht komt. Bij veel bedrijven als garages, pompstations en wasstraten is dat zelfs een wettelijke verplichting. Maar ook zonder die wettelijke dwang wilt u natuurlijk niet dat uw bedrijfsvoering tot milieuschade leidt.

Juist daarom is het van belang dat u zich laat adviseren door een echte expert: Van der Velden Rioleringsbeheer. Wij kunnen u van een goed onderbouwd advies voorzien voor de capaciteit van een afscheider en ervoor zorgen, dat u aan alle wettelijke normen voldoet (NEN EN 858-1 en 2 of NEN EN 1825-1 en 2). Ook de levering, installatie en onderhoud van de afscheidingsinstallatie kan door ons worden verzorgd. Het preventieve onderhoud, de noodzakelijke periodieke reiniging en zelfs de afvoer en verwerking van het vrijkomende olie-, vet- en slibafval is geregeld. Met één contact geeft u de zorg over olie-, vet- en slibafscheiding in vertrouwde en professionele handen.

Samengevat
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt u rond olie & vetafscheiders:

  • Advies over de optimale capaciteit van een afscheidingsinstallatie;
  • Levering en plaatsing van afscheidingsinstallaties;
  • Periodiek onderhoud van afscheiders;
  • Inzameling en verwerking van het vrijkomende afval uit afscheidingsinstallaties;
  • Onderzoek en rapportage over de conditie van uw afscheidingsinstallatie.