Olie & Vet.
Dienst

Olie & Vet.

Van der Velden is expert in olie-water-slib- en vet-water-slibafscheiding. Vanaf de aanleg, het legen, onderhouden tot aan het inspecteren van uw afscheiders is Van der Velden uw partner. Een goed onderbouwd advies voor de installatie en onderhoud aan uw afscheider zorgt ervoor dat u aan alle wettelijke normen voldoet. Het onderhoud, de noodzakelijke periodieke reiniging en de afvoer en verwerking van het vrijkomende olie-water-slib- en vet-water-slibafval regelt Van der Velden voor u. Met één contract draagt u de zorg hiervoor over aan vertrouwde en professionele handen.

Van der Velden gaat verder

Olie-water-slib en vet-water-slib zijn niet gewenst in het afvalwater. Daarom zijn er wettelijke voorschriften om de lozing van olie- of vethoudend afvalwater te beperken en moet er een afscheidingsinstallatie geplaatst worden om te voorkomen dat dit afvalwater in het riool terecht komt. Bij bedrijven als garages, pompstations, wasstraten en professionele horeca is dat zelfs een wettelijke verplichting. Maar ook zonder die wettelijke dwang wilt u natuurlijk niet dat uw bedrijfsvoering tot milieuschade leidt.

Daarom is het van belang dat u zich laat adviseren door een echte expert: Van der Velden. 

Wij bieden u:

  • Advies over de optimale capaciteit van een afscheidingsinstallatie
  • Levering en plaatsing 
  • Periodiek onderhoud 
  • Inzameling en verwerking van het vrijkomende afval 
  • Onderzoek en rapportage over de conditie van uw installatie
  • Wettelijke verwerkingsdocumenten van het uitgevoerde onderhoud t.b.v. de bevoegde instanties
Neem contact op

Gaat verder in olie & vet

Angle right Angle down

Van der Velden heeft een eigen zuiveringsinstallatie waar afvalwater dat vrijkomt bij rioleringsreinigingswerkzaamheden, met name in de horeca en voedselindustrie. Hier wordt het vet van het water gescheiden. Het vet wordt afgevoerd naar een vergistingsinstallatie waar het wordt omgezet in biogas. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt. Het water wordt schoon terug geleverd aan het riool.

Wij geven u een goed onderbouwd advies over de benodigde capaciteit van een vetafscheider en zorgen er zo voor dat u aan alle wettelijke normen voldoet.

Ook levering, installatie en onderhoud van de vetafscheidingsinstallatie verzorgen wij voor u. Het preventieve onderhoud en de afvoer en verwerking van het vrijkomende afval is geregeld. Met één contract draagt u de zorg hiervoor over aan vertrouwde en professionele handen.

Wij geven u een goed onderbouwd advies over de benodigde capaciteit van een olieafscheider en zorgen er zo voor, dat u aan alle wettelijke normen voldoet.

Ook levering, installatie en onderhoud van de olieafscheidingsinstallatie verzorgen wij voor u. Het preventieve onderhoud, de noodzakelijke periodieke reiniging en de afvoer en verwerking van het vrijkomende afval is geregeld. Met één contract draagt u de zorg hiervoor over aan vertrouwde en professionele handen.

Angle right
Angle right
Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio