Olieafscheiders leveren en installeren.
Dienst

Olieafscheiders leveren en installeren.

Van der Velden dimensioneert, levert en installeert olieafscheiders, compleet afgestemd op uw bedrijfsactiviteit. Tenslotte is geen bedrijf hetzelfde. 

Van der Velden gaat verder

Benieuwd naar hoe wij afscheiderinstallaties leveren en installeren? Hoewel Van der Velden kiest voor de beste afscheidingsinstallaties, hebben deze niet het eeuwige leven. In praktisch alle gevallen wordt dat veroorzaakt doordat zowel de constructie als de bewegende delen te zeer zijn aangetast door de continue chemische inwerking van de inhoud van de olieafscheider of doordat de omgeving agressief is voor de materialen. 

Wij zorgen ervoor dat schade bij onderhoud wordt vastgesteld. U voorkomt hiermee ook mogelijke sancties bij controles door handhavers.

De afscheiders worden in de meeste gevallen vervaardigd uit beton of PE (levensduur). Dimensionering geschiedt conform de geldende NEN-normen.

Neem contact op

Gaat verder in olie & vetten afvalmanagement

Angle right Angle down

Een olieafscheider wordt ook wel een olie-/benzineafscheider, olie waterafscheider, OBA of OBAS genoemd. OBA-installaties kunnen op twee verschillende manieren zijn geconstrueerd:
A. een gecombineerde olieafscheider met geïntegreerde slibvangput (één putsysteem)
B. een separate slibvangput met aparte olieafscheider (twee putsysteem)

De olieafscheider is een speciaal geconstrueerde put of een combinatie van meerdere putten, waarin het afvalwater wordt verzameld. Door een juiste dimensionering komt het afvalwater volledig tot rust. Door deze stilstand kunnen de lichte delen (olie) opdrijven. Dit opdrijven is het werkingsprincipe van de olieafscheider. Ondertussen zullen de zware elementen (zand en slib) juist bezinken. Duidelijk is ook dat de capaciteit van een olieafscheider goed berekend moet worden. Als deze te klein is, zal de verblijftijd te kort zijn, waardoor de werking onvoldoende is en er olie en/of slib doorslaat naar het gemeenteriool.

Op alle plaatsen waar het risico bestaat dat olie, brandstof of smeermiddel in het afvalwater terechtkomt, is een olieafscheider verplicht. Onder andere bij een wasplaats en tankstation wordt een olieafscheider gebruikt om minerale olie, zand en slib uit het afvalwater te filteren. Deze afvalstoffen mogen niet op het riool worden geloosd, dus het afvalwater moet van deze stoffen worden gescheiden om schade aan het milieu en hoge waterzuiveringskosten tegen te gaan.

Conventionele olieafscheiders (OBA's) dienen te voldoen aan een effluents-eis van minder dan 100 mg/l restoliegehalte. Indien voor de overheid moet worden voldaan aan een effluenteis van kleiner dan 5 mg/l, dan zal een zogenaamde coalescentie-afscheider geplaatst moeten worden. In de meeste gevallen kan worden volstaan met een conventionele afscheider.

De certificering voor olieafscheiders stelt dat iedere olieafscheider moet zijn voorzien van een signalering, waarmee het bereiken van de maximale olielaagdikte wordt aangegeven. Conform de Europese norm is het dus verplicht een olielaagdikte alarmeringssysteem te installeren. Wij adviseren u de set 3000 T2 toe te passen.

Om een olieafscheider te plaatsen, voeren wij onderstaande werkzaamheden uit:

 • Opnemen en terzijde in depot opslaan van de bestaande verharding
 • Het graven van een leidingsleuf, maximaal 10 m1, maximaal 1 m1 onder maaiveld, en het terzijde deponeren van de uitkomende grond
 • Het machinaal ontgraven van de bouwput en het terzijde in depot plaatsen van de vrijkomende grond; Het realiseren van de leidingsleuf ten behoeve van de signaalkabel
 • Het klaarmaken van de bouwput ten behoeve van het plaatsen van de olieafscheider installatie;
 • De bovengenoemde olieafscheider en monstername voorziening in bouwput plaatsen
 • Leveren en installeren van PVC-leiding inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC-hulpstukken en -materialen in verband met de realisatie van de diverse aansluitingen en verbindingen
 • Het opnemen van de bestaande aansluiting van de afvoergoot
 • Realiseren van de aansluiting op het bestaande afvoerend riool
 • Leveren, aanvullen en verdichten van bouwput en de leidingsleuf met uitgekomen grond en maximaal leveren en verwerken het benodigde vulzand
 • Stellen van de benodigde putdeksels aan bestaand maaiveld (Putdeksels dienen hoger te liggen dan de lozingstoestellen)
 • Afvoeren van de vrijgekomen grond
 • Het herstellen van de in depot opgeslagen verharding, indien nog aangevuld met betonklinkers
 • Opruimwerkzaamheden

Wilt u een olieafscheider laten leveren en installeren via Van der Velden? Iedere installatie en situatie is anders. Daarom werken wij voor advies, leveringen installatie van de afscheiders op offertebasis, zodat u geen verrassingen achteraf heeft

In het aansluitend onderhoud werken we volgens vaste tarieven en rekenen wij vaste prijzen die ook de inzamel en afvaladministratie- en de verwerkingskosten omvatten. Wij berekenen daarbij géén voorrijkosten en manuren. 

Wij gaan graag met u in gesprek over de oplossing die wij u kunnen bieden.

Angle right
Angle right
Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio