Duurzaamheid

Altijd op weg naar nieuwe duurzame mijlpalen.

Als derde generatie zijn wij trots op waar Van der Velden nu staat. Wij kijken terug op meer dan 55 jaar historie en bouwen verder op dat stevige fundament. Het is nu aan ons om Van der Velden verder te laten groeien, ontwikkelen en verduurzamen. Onze ambitie is het bedrijf straks in goede gezondheid over te dragen aan de vierde generatie in een duurzamere wereld dan die van vandaag.

Visie & missie

Van der Velden ziet haar groei en ontwikkeling in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat de bijdrage aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in.

Van der Velden heeft als eerste in haar branche de Sustainable Development Goals charter (SDG-charter) ondertekend. Hierin zijn de 17 werelddoelen opgenomen, met als doel voor 2030 een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

SDGs
De 17 SDG's.
Naar de website van SDG Nederland

Strategie

De strategie op het gebied van duurzaamheid richt zich op 3 thema’s. Daarbij sluit de impact van de thema’s direct of indirect aan op alle zeventien SDG’s. Ten slotte geven de thema’s een duidelijke richting naar een toekomstbestendig Van der Velden. 
1. Duurzame dienstverlening
2. Klimaatactie 
3. Duurzame inzetbaarheid

Ontdek onze mijlpalen in duurzaamheid

CO₂-reductie in de keten

CO₂-reductie in de keten

Met de CO₂-prestatieladder richten wij ons op de circulaire economie. Hiervoor gaan we de samenwerking aan met onze ketenpartners om CO₂-reductie te bereiken. Met de ketenanalyses voor PVC en werkkleding gaan we concreet aan de slag.

Relining van riolering

Relining van riolering

Met de relining techniek voorkomen we een berg afval doordat er geen graaf-, hak-, en/of breekwerk nodig is. Het eindproduct is een nieuwe wand die de levensduur van een riool met minstens 50 jaar verlengt. Zo dragen we met de rioolrenovatietechnieken bij aan de circulaire economie.

Verwerking afvalwater

Verwerking afvalwater

Van der Velden heeft een eigen zuiveringsinstallatie voor het verwerken van vet-water-slib uit vetafscheiders. Tijdens ons verwerkingsproces scheiden wij de vetstroom voor het opwekken van biogas. Daarnaast winnen wij energie terug tijdens het zuiveringsproces van het water. 

Biodiesel HVO100

Biodiesel HVO100

Op dit moment is biodiesel (HVO100) de meest duurzame brandstof. Het is fossielvrij en wordt geproduceerd uit afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Dat past natuurlijk precies bij onze missie en visie. Wij passen biodiesel toe in ons vrachtwagenpark.

Elektrische fiets

In de Rotterdamse wijken rijden we voortaan met een elektrische bakfiets. Zo kunnen we de klanten sneller én duurzamer helpen in de binnenstad. Onze ervaringen en kennis delen we in de netwerken Logistiek 010 en de Bossche Green Deal met als doel: schone en slimme (stads)logistiek.

Elektrische storingsbus

Elektrische storingsbus

Sinds 2021 rijden we met 100% elektrische bussen met 100% elektrische hogedruk unit. Dat is een wereldprimeur, want de combinatie van de bus met de hogedruk unit is uniek in de wereld. Over de levensduur van één bus besparen we 36.000 liter diesel en stoten we 95 ton minder CO2 uit. 

Recycling elektronica

Recycling elektronica

Van der Velden geeft in samenwerking met SNEW (aS-NEW) haar elektronica een tweede leven. Hiermee besparen we veel water, CO2-uitstoot en elektronisch afval. Bovendien werkt SNEW ook aan een sociale invulling van arbeidsplaatsen, waarbij mensen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Recycling werkkleding

Recycling werkkleding

Samen met Gaia Circulair zorgen wij voor de inzameling van oude & kapotte werkkleding, werkschoenen en PBM's. Dit wordt bij een sociale werkplaats gesorteerd naar materiaalsoort. Een deel hiervan krijgt een tweede leven als bijvoorbeeld een tas. Het restant wordt gerecycled en opnieuw toegepast in bijvoorbeeld de auto-industrie. 

Hergebruik van Inbouw

In samenwerking met Instra B.V. bouwen wij personenbussen om tot werkvoertuigen. De kasten die Instra inbouwt komen uit een ander voertuig die einde levensduur heeft bereikt. De kasten kunnen in principe nog een generatie mee. Zo’n kast wordt schoongemaakt en de ladegeleiders opnieuw ingevet. 

Participatie IHE Delft

Participatie IHE Delft

Gezondheid en riolering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij participeren aan een onderzoek van de arts Kyaw Zin Htoon om dit in beeld te brengen. Hij studeert aan IHE Delft, zijn onderzoeksvraag richt zich op de gezondheidsrisico’s die sanitair en riolering bij opvanglocaties voor vluchtelingen met zich meebrengen. 

Van der Velden werkt volgens de eisen van de meest actuele certificeringen.

Bekijk hier onze certificeringen