• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Rioleringen repareren en vernieuwen

Riool reparatie maakt een eind aan verstoppingen, stank- of wateroverlast


Van der Velden Rioleringsbeheer kan rioleringen repareren en vernieuwen. Zo maken wij een einde aan verstoppingen, stank- of wateroverlast door defecte rioleringen. Door onze ruime ervaring en het uitgebreide dienstenpakket op het gebied van rioolonderhoud hebben wij een geheel eigen visie op de constructie van rioleringsstelsels ontwikkeld. Steeds meer opdrachtgevers doen hier een beroep op. Bij de vervanging en installatie van binnenriolering en de aanleg van buitenriolering kan gekozen worden uit een veelheid van hoogwaardige materialen (onder andere PVC, PE, PP, gietijzer, beton en Loro-x). Ook bijkomende werkzaamheden als grondwerk, hak- en breekwerk, puinafvoer en bestratingen kan Van der Velden voor u uitvoeren.

Neem direct contact op voor riool reparatie of vernieuwing.

Ultrasone meetapparatuur bij riool reparatie en vernieuwing


Bij metalen leidingen stellen we de wanddikte vast met ultrasone meetapparatuur. Door de resultaten af te zetten tegen de oorspronkelijke wanddikte kunnen we de staat van het stelsel beoordelen.

Vernieuwen van de binnenrioleringen


De reparatie van binnenrioleringen en vernieuwen ervan (in bijvoorbeeld de kelder, de kruipruimte of het plafond) omvat onderstaande werkzaamheden:
 • Afzetten van de werklocatie;
 • Afplakken van de werkomgeving (wanden en vloer) voor de uit te voeren werkzaamheden;
 • Indien noodzakelijk leveren en plaatsen van een steiger en tijdelijke veiligheidsverlichting (24V, laagspanning) installeren voor de uit te voeren werkzaamheden;
 • Buiten gebruik stellen van de riolering;
 • Indien noodzakelijk, ter beschikking stellen van een chemisch toilet;
 • Indien nodig, demonteren van het plafond (bijvoorbeeld plafondplaten);
 • Verwijderen en afvoeren van het bestaande riool;
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC hulpstukken voor de diverse aansluitingen en verbindingen (PVC: klasse 34);
 • Eventueel beugelen van de nieuwe riolering;
 • Eventueel leveren en installeren van de benodigde ontstoppingsvoorzieningen;
 • Eventueel terug aanbrengen van het plafond;
 • Realiseren van de aansluiting op het bestaande riool;
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren.

Vernieuwen van de buitenrioleringen


Buitenrioleringen repareren en vernieuwen bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
 • Afzetten van de werklocatie;
 • Opnemen en terzijde in depot plaatsen beplanting en verharding;
 • Ontgraven en terzijde in depot opslaan van de uitkomende grond van de leidingsleuf;
 • Gedeeltelijk vrijkappen en afvoeren van de benodigde controleputten;
 • Opnemen en afvoeren van bestaande riolering;
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC hulpstukken ten behoeve van de diverse aansluitingen en verbindingen (PVC: klasse 34);
 • Eventueel leveren en installeren van de benodigde ontstoppingsvoorzieningen;
 • Leveren en verwerken van schoon zand voor het te leveren PVC rioolstelsel;
 • Aanvullen en verdichten van de leidingsleuf met de terzijde gedeponeerde, uitgekomen grond;
 • Leveren en verwerken van het benodigde zand voor het straatwerk;
 • Herstellen van de opgenomen verharding;
 • Afvoeren van de overtollige grond;
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren.

Asbest: Maak van uw problemen onze zorg!Veilig verwijderen van asbest-cementleiding binnenshuis


Van der Velden Rioleringsbeheer verwijdert de asbest-cementleiding in de volgende stappen:
 1. Aanbrengen en verrichten van de benodigde beschermende voorzieningen, om verspreiding van asbeststof in de omgeving te voorkomen. Dit resulteert in het creëren van een zo klein mogelijke werkruimte rondom de betreffende leidingen. Dat doen we met behulp van een demontabel scherm. Verder brengen we de werkruimte op onderdruk;
 2. Uitbreiden bestaande containment (indien van toepassing);
 3. Verwijderen van de asbest-cementleiding;
 4. Verrichten van de benodigde vrijgavemetingen asbest;
 5. Veilig afvoeren van het uitkomende leidingmateriaal;
 6. Opruimwerkzaamheden.

Bij het realiseren van de werkzaamheden voor het verwijderen van asbest gaan we van de volgende zaken uit:

 • De ruimte waarin de te verwijderen leiding zich bevindt dient ontruimd te zijn;
 • Er dient tevens een wateraansluiting aanwezig te zijn;
 • Alle werkzaamheden voor het verwijderen van asbest voeren we uit conform de wettelijke bepalingen inzake het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en diverse wijzigingsbesluiten tot op offertedatum;
 • Het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet laat niet toe dat reparaties en/of herstelwerkzaamheden aan asbesthoudende leidingen worden uitgevoerd.

Veilig vernieuwen van asbestriool in de kelder of buitenshuis

Het gedeeltelijk vernieuwen van de riolering in de kelder en voorzijde van het pand omvat de onderstaande werkzaamheden:
 • Afschermen van de kelderruimte met plastic folie;
 • Uitnemen en terzijde in depot opslaan van de aanwezige beplanting;
 • Ontgraven van de te vervangen riolering inclusief het tijdelijk opslaan van de uitkomende grond;
 • Uitnemen en afvoeren van de bestaande riolering;
 • Verwijderen en afvoeren van het uitkomende puin van de bestaande controleput;
 • Leveren en installeren van alle benodigde PVC rioleringsbuizen inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC hulpstukken voor de diverse aansluitingen en verbindingen (PVC: klasse 34);
 • Realiseren van de aansluitingen op het bestaande rioolstelsel;
 • Terugbrengen en verdichten van de opgeslagen grond;
 • Herstellen van de keldermuur met behulp van een cementgebonden product;
 • Terugplaatsen van de in het depot opgeslagen beplanting;
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren.
Van der Velden Rioleringsbeheer voert de hierboven genoemde werkzaamheden in nauwe samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uit.

Riool reparatie kosten


Rioleringen repareren en vernieuwen is specialistisch werk en Van der Velden Rioleringsbeheer heeft ervaren monteurs die deze werkzaamheden uitstekend kunnen uitvoeren. Ook met andere riooltechnieken weten wij raad. Zo kunt u tevens bij Van der Velden aankloppen voor het renoveren van rioleringen.

Wilt u de prijs weten van riool reparatie of vernieuwing? Wij werken op basis van een offerte (vrijblijvend aan te vragen) of op basis van regie (uren plus materiaal). Zo weet u precies wat het kost. Wilt u rioolproblemen laten oplossen door Van der Velden Rioleringsbeheer? Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen. Een van onze vakmensen maakt dan een afspraak met u. Hij of zij zal het hele traject ook begeleiden.

Naast rioleringen repareren en vernieuwen kunnen wij ook rioleringen renoveren.

Offerte aanvragen
Wilt u een riolering laten repareren of vernieuwen door Van der Velden Rioleringsbeheer? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Heeft u liever eerst een indicatieve begroting zodat u weet wat riool vernieuwing of riool reparatie kost? Vraag dan een offerte aan.
 • Klik op de onderstaande foto voor een diapresentatie

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug