Van der Velden Rioleringsbeheer
Dienst

Rioleringen inspecteren.

Met een inspectie verzekert u zich ervan dat uw riool in optima forma verkeert. Ook voor een nieuw aangelegd riool kunt u er met een opleverinspectie op rekenen dat uw riool volledig aan de eisen voldoet.

Van der Velden gaat verder

Goed inzicht in de kwalitatieve toestand van het rioolstelsel is voor u als beheerder belangrijk. Daarom beschikt Van der Velden over de modernste hulpmiddelen: van verschillende video- en fotocamera’s, tot laser- en ultrasone meetapparatuur. Deze digitale inspecties resulteren in praktische rapportages en, waar dat gewenst is, tot advies op maat of een maatregelenplan.

Neem contact op

Gaat verder in reiniging en inspectie

Angle right Angle down

Het vitale belang van een perfect functionerend rioolstelsel vindt zijn weerslag in de zeer gedetailleerde bestekken die tegenwoordig aan de aanleg ten grondslag liggen. Om te controleren of het geleverde werk aan de bestekeisen voldoet voert Van der Velden opleveringsinspecties uit voor opdrachtgevers als gemeenten en aannemers. Een opleveringsinspectie is een opsomming van geconstateerde gebreken, geclassificeerd conform de laatste NEN normen en een belangrijk document bij in de toekomst mogelijk opduikende onvolkomenheden.

Hoofdrioleringen inspecteren doet Van der Velden met behulp van een geavanceerde inspectieunit, uitgerust met een computergestuurde, ultramoderne robotvideocamera. Deze camera wordt bediend door een van onze vakbekwame, gecertificeerde inspecteurs. De classificatie van de schadebeelden, middels de genoemde visuele rioolinspectie, geschiedt conform schadecatalogus en classificatiesysteem. Van de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden ontvangt u als opdrachtgever een digitale rapportage.

Rioleringen inspecteren via putfoto- of video-inspecties levert uitstekende informatie op over de algemene staat van het riool. Van der Velden laat een digitale camera neer in de inspectieput en maakt opnames. Met de verkregen informatie kunnen we rioolreinigings- en inspectieprogramma's opstellen. Deze inspectiemethode is overigens geen vervanger van inspectie met de rijdende camera.

Terwijl we de rioleringen inspecteren meten sensoren op de inspectiecamera’s het verhang van de rioolbuis. De software bepaalt zo het lengteprofiel. Hierin geven we ook de buisverbindingen weer, zodat ook mogelijke verticale hoekverdraaiingen duidelijk in beeld komen.

Om een binnenrioleringen optimaal te kunnen inspecteren, gebeurt dit meestal in combinatie met het vooraf reinigen van het te inspecteren riool. 

Het (gedeeltelijk) inspecteren van de binnenriolering omvat onderstaande werkzaamheden (inclusief opsporen, ontstoppen en reinigen):

 • Afzetten van de werklocatie
 • Ter beschikking stellen van een chemisch toilet, indien noodzakelijk
 • Buiten gebruik stellen van de riolering
 • Indien noodzakelijk, afplakken van wanden en vloer ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden aan de binnenriolering
 • Indien noodzakelijk, leveren en plaatsen van een steiger voor de uit te voeren werkzaamheden
 • Ontkoppelen van diverse lozingspunten welke aangesloten zijn op de binnenriolering (bijvoorbeeld de wastafel en het toilet)
 • Indien noodzakelijk, demonteren van het plafond (bijvoorbeeld plafondplaten)
 • Vaststellen wat de maximale reinigings- en inspectielengte is vanaf het reinigingspunt
 • Bepalen wat de diameter is van de betreffende leiding
 • De (binnen)riolering opsporen, inspecteren en reinigen, met behulp van de benodigde apparatuur
 • Zijtakken van de strengen reinigen, zodat het vuil in de hoofdstreng wordt verplaatst
 • Strengen reinigen en inspecteren vanuit de gerealiseerde reinigings- en ontstoppingsvoorzieningen (lozingspunten)
 • Indien noodzakelijk, terugplaatsen van het plafond
 • Aansluiten van de ontkoppelde lozingspunten
 • Opruimwerkzaamheden en bezemschoon opleveren
 • Opstellen van de rapportage op basis van de opgenomen inspectiebeelden

Naast rioleringen inspecteren kunnen wij ook rioleringen voor u ontstoppen, opsporen en reinigen.

Iedere situatie is anders. Daarom bespreken wij graag uw wensen persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Liever eerst een indicatieve begroting? Ook dat bespreken we graag met u.

Met 17 vestigingen is er altijd een vestiging bij u in de buurt.

Ga naar Vestigingen voor de contactgegevens van de dichtstbijzijnde vestiging.

Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio