• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Olieafscheiders leveren en installeren

Hoewel Van der Velden Rioleringsbeheer kiest voor de beste afscheidingsinstallaties, hebben ook deze niet het eeuwige leven. In praktisch alle gevallen wordt dat veroorzaakt doordat zowel de constructie als de bewegende delen te zeer zijn aangetast door de continue chemische inwerking van de inhoud van de afscheider of doordat de omgeving agressief is voor de materialen. Wij zorgen ervoor dat schade bij onderhoud wordt vastgesteld. Daarmee voorkomen we dat de handhavende instantie dit moet constateren en sanctioneren.

Van der Velden Rioleringsbeheer dimensioneert, levert en installeert olie-/benzineafscheiders. De afscheiders worden in de meeste gevallen vervaardigd uit beton of PE (levensduur). Dimensionering geschiedt conform de geldende NEN-normen.

Werking olieafscheider
De afscheider is een speciaal geconstrueerde put of een combinatie van meerdere putten, waarin het afvalwater wordt verzameld. Door een juiste dimensionering komt het afvalwater volledig tot rust. Door deze stilstand kunnen de lichte delen (olie) opdrijven. Dit opdrijven is het werkingsprincipe van de afscheider. Ondertussen zullen de zware elementen (zand en slib) juist bezinken. Duidelijk is ook dat de capaciteit van een afscheider goed berekend moet worden. Als deze te klein is, zal de verblijftijd te kort zijn, waardoor de werking onvoldoende is en er olie en/of slib doorslaat naar het gemeenteriool.

Afscheiderinstallatie
Een olie-/benzineafscheider wordt ook wel een OBA of OBAS genoemd. OBA-installaties kunnen op twee verschillende manieren zijn geconstrueerd:
A. een gecombineerde olie- en benzineafscheider met geïntegreerde slibvangput (één putsysteem);
B. een separate slibvangput met aparte olie-/benzineafscheider (twee putsysteem).

Leveren olieniveau alarmeringssysteem
Conform de Europese norm is het verplicht een olielaag dikte alarmeringsysteem te installeren. Wij adviseren u de set 3000 T2 toe te passen.

Installatiewerkzaamheden
Om een olie-/benzineafscheider te plaatsen, voeren wij onderstaande werkzaamheden uit:

 • Opnemen en terzijde in depot opslaan van de bestaande verharding;
 • Het graven van een leidingsleuf, maximaal 10 m1, maximaal 1 m1 onder maaiveld, en het terzijde deponeren van de uitkomende grond;
 • Het machinaal ontgraven van de bouwput en het terzijde in depot plaatsen van de vrijkomende grond;
 • Het realiseren van de leidingsleuf ten behoeve van de signaalkabel;
 • Het klaarmaken van de bouwput ten behoeve van het plaatsen van de afscheider-installatie;
 • De bovengenoemde afscheiderinstallatie en monsternamevoorziening in bouwput plaatsen;
 • Leveren en installeren van PVC-leiding inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC-hulpstukken en -materialen in verband met de realisatie van de diverse aansluitingen en verbindingen;
 • Het opnemen van de bestaande aansluiting van de afvoergoot;
 • Realiseren van de aansluiting op het bestaande afvoerend riool;
 • Leveren, aanvullen en verdichten van bouwput en de leidingsleuf met uitgekomen grond en maximaal leveren en verwerken het benodigde vulzand;
 • Stellen van de benodigde putdeksels aan bestaand maaiveld (Putdeksels dienen hoger te liggen dan de lozingstoestellen);
 • Afvoeren van het vrijgekomen grond;
 • Het herstellen van de in depot opgeslagen verharding, indien nog aangevuld met betonklinkers;
 • Opruimwerkzaamheden.
Tarieven
In haar kostenopbouw wil Van der Velden Rioleringsbeheer graag optimaal transparant zijn. Advies, levering en installatie van de afscheiders wordt daarom vooraf geoffreerd en daarna zonder verrassing gefactureerd. Ook in het aansluitend onderhoud werken we volgens vaste tarieven en rekenen wij vaste prijzen die tevens de inzamel- en afvaladministratie- en de verwerkingskosten omvatten. Wij berekenen daarbij dus géén voorrijkosten en manuren.

Wetgeving
Conventionele olie-/benzineafscheiders (OBA's) dienen te voldoen aan een effluents-eis van minder dan 100 mg/l restoliegehalte. Indien voor de overheid moet worden voldaan aan een effluenteis van kleiner dan 5 mg/l, dan zal een zogenaamde coalescentie-afscheider geplaatst moeten worden. In de meeste gevallen kan worden volstaan met een conventionele afscheider.

De volgende normen zijn op deze dienst van toepassing:
Offerte aanvragen
Wilt u een olieafscheider bestellen via Van der Velden Rioleringsbeheer? Of heeft u interesse in een van onze andere diensten? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Heeft u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan een offerte aan.

 

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug