• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Rioleringen reinigen

Reinig op tijd en voorkom verstoppingen
Voor veel mensen is de riolering immers niet meer dan een putdeksel in de openbare weg. Je loopt of rijdt er overheen. Maar wat zich onder zo'n deksel afspeelt, is vaak een raadsel. Tot het moment dat zich een probleem voordoet: de onzichtbare wereld onder het asfalt is dan ineens heel zichtbaar. Een nachtmerrie voor iedere functionaris die in zijn dagelijks werk verantwoordelijk is voor die riolering. Snel en adequaat optreden is de oplossing.

Rioleringsbeheer
Bij rioleringsbeheer komt het aan op het beheersbaar maken en vooral het beheersbaar houden van een rioleringssysteem. Zo kan Van der Velden Rioleringsbeheer de overlast tot een minimum beperken. Dit realiseren we door het rioolstelsel van tijd tot tijd preventief te reinigen. We reinigen en ledigen onder meer (infiltratie)rioleringen, dakgotendrukrioleringenkolken en pompputten. Indien noodzakelijk kunnen we obstakels uit het riool frezen.

Waarom preventief rioleringen reinigen?
Rioolstelsels hebben de vervelende eigenschap na verloop van tijd vervuild te raken. Door deze vervuiling zal het transport van het afvalwater gehinderd worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de werking controleren evenals preventief rioleringen reinigen voorkomt nare gevolgen. De frequentie waarmee dat dient te gebeuren is afhankelijk van het rioolsysteem en van het ‘zelfreinigend vermogen’ van het stelsel.

Hoofdrioleringen reinigen
Rioolleidingen met diameters variërend van Ø200mm tot Ø1.000mm reinigt Van der Velden Rioleringsbeheer met behulp van één van onze hogedruk-/vacuümwagens – bediend door vakbekwaam, gecertificeerd personeel. Voor leidingdiameters vanaf Ø1.000mm gebruiken we een separate hogedrukwagen in combinatie met een vacuümwagens. Door middel van waterdruk brengen we het rioolslib van de rioolstrengen naar de rioolputten. Rioolslib opzuigen is de stap die hierop volgt.  Vrijkomend RKGV-slib (Riool-, Kolken-, Gemalenslib & Veegzand) kunnen wij voor u afvoeren en voor hergebruik geschikt maken. Ook het reinigen van duikers, zinkers en afwateringsgoten gebeurt met behulp van deze hogedruk-/vacuümwagens.

<
Terreinrioleringen reinigen
Terreinrioleringen (gedeeltelijk) reinigen omvat onderstaande werkzaamheden:

 • Afzetten van de werklocatie;
 • Toegankelijk maken van de te reinigen riolering;
 • Reinigen van de strengen vanuit de aanwezige controleputten. We reinigen de zijtakken van de strengen eerst, zodat het vuil naar de hoofdstreng wordt verplaatst;
 • Reinigen van de betreffende terreinriolering met de juiste apparatuur;
 • Vaststellen hoe de diameter varieert (in millimeters);
 • Dichten van geopende putten, kolken en ontstoppingsstukken;
 • Opruimwerkzaamheden uitvoeren en bezemschoon opleveren.
Volschuimen, vul- en ontluchtingsvoorzieningen en schildmuren
Van der Velden Rioleringsbeheer heeft meer specialisaties dan alleen rioolreiniging. Rioleringen inspecteren en ontstoppen behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden. Buiten werking gestelde rioolstrengen volschuimen met bijvoorbeeld schuimbeton of hardschuim, het aanbrengen van vul- en ontluchtingsvoorzieningen en het aanbrengen van schildmuren kunnen wij ook voor u verzorgen. Neem daarvoor contact op met de vestiging bij u in de buurt.

Binnenrioleringen (grond- en standleidingen) reinigen

Het (gedeeltelijk) reinigen van de binnenriolering omvat onderstaande werkzaamheden (inclusief opsporen, inspecteren en ontstoppen):
 • Afzetten van de werklocatie;
 • Ter beschikking stellen van een chemisch toilet, indien noodzakelijk;
 • Buiten gebruik stellen van de riolering;
 • Indien noodzakelijk, afplakken van wanden en vloer ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden aan de binnenriolering;
 • Indien noodzakelijk, leveren en plaatsen van een steiger voor de uit te voeren werkzaamheden;
 • Ontkoppelen van diverse lozingspunten welke aangesloten zijn op de binnenriolering (bijvoorbeeld de wastafel en het toilet);
 • Indien noodzakelijk, demonteren van het plafond (bijvoorbeeld plafondplaten);
 • Vaststellen wat de maximale reinigings- en inspectielengte is vanaf het reinigingspunt;
 • Bepalen wat de diameter is van de betreffende leiding;
 • De (binnen)riolering opsporen, inspecteren en reinigen, met behulp van de benodigde apparatuur;
 • Zijtakken van de strengen reinigen, zodat het vuil in de hoofdstreng wordt verplaatst.
 • Strengen reinigen en inspecteren vanuit de gerealiseerde reinigings- en ontstoppingsvoorzieningen (lozingspunten);
 • Reinigen van de standleidingen doen we indien mogelijk vanaf het dak. Indien dit niet mogelijk is, zullen we het reinigen vanuit de bovenste woningen doen;
 • Riool in de kelder zullen wij tijdelijk afkoppelen, zodat we losgeslagen schalen en de vervuiling kunnen opvangen;
 • De gereinigde leidingen kunnen we, indien gewenst, steekproefsgewijs  controleren met behulp van één van onze rioolcamera's;
 • Indien noodzakelijk, terugplaatsen van het plafond;
 • Aansluiten van de ontkoppelde lozingspunten;
 • Opruimwerkzaamheden en bezemschoon opleveren;
 • Opstellen van de rapportage op basis van de opgenomen inspectiebeelden.
De volgende norm is op deze dienst van toepassing:
Naast rioleringen reinigen kunnen wij ook rioleringen voor u opsporenontstoppen en inspecteren.

Offerte aanvragen
Wilt u een riolering laten reinigen door Van der Velden Rioleringsbeheer? Het is onder andere mogelijk zowel hoofdrioleringen als binnenrioleringen preventief te laten reinigen, eventueel volgens een vaste frequentie en/of op contractbasis om calamiteiten voor te blijven. Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Heeft u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan een offerte aan.

 • Klik op de onderstaande foto voor een diapresentatie

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug