<p>Duurzame faciliteiten boven én onder de grond voor DKG </p>
Case

Duurzame faciliteiten boven én onder de grond voor DKG

In de loop van 2022 verrees in Bergen op Zoom het gloednieuwe hoofdkantoor van DKG (De Keuken Groep), moederbedrijf van Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. Bij de bouw stond duurzaamheid hoog in het vaandel. Veel licht en open ruimtes, werkplekken ingericht volgens de richtlijnen voor ‘het nieuwe werken’ en het kantoor is volledig elektrisch. Maar die duurzame ambities beperken zich niet tot boven de grond: ondergronds wordt gekeken hoe ook het rioleringsstelsel verbeterd kan worden.

Angle right Angle down

Klant: DKG (De Keuken Groep)
Impact: Het rioleringssysteem van het complete bedrijfsterrein
Klantvraag: Inzicht krijgen in de huidige staat en de verwachte werkzaamheden in de toekomst
Oplossing:
Inspectie en periodieke reiniging van de riolering en een maatregelenplan

Facility management: essentieel voor een soepele bedrijfsvoering

Een schoon terrein, een beveiligd pand, een lopende koffieautomaat en een riolering die werkt: stuk voor stuk vallen ze onder de verantwoordelijkheid van het facilitair management van een organisatie, en is het essentieel dat al deze processen goed en gestructureerd blijven verlopen met minimale verstoringen.

Luc Appelboom werkt binnen DKG als Facilitair Coördinator en heeft deze processen onder zijn hoede voor het hoofdkantoor en 30 winkels door het hele land. Dagelijks houdt hij collega’s en klanten binnen DKG tevreden door een optimale uptime van alle faciliteiten. Ook een goed werkend rioleringssysteem valt daarbij onder zijn portefeuille. De riolering die onder het terrein loopt dateert al van 1965, dus goed onderhoud is extra belangrijk.

Quote We willen van reactief naar preventief werken bewegen. Dat begint met inzicht in de huidige staat van onze riolering, en van daaruit kijken we naar de te nemen vervolgstappen.

Van reactief naar preventief werken

Vanwege de leeftijd van het stelsel is eerder in 2015 en in 2019 al een gedeelte van de riolering geïnspecteerd, en wordt inmiddels het laatste gedeelte onderzocht. Daarmee is het voor DKG belangrijk dat er onder andere inzicht komt in de vraag of het afvalwater en hemelwater goed worden gescheiden en of er ergens potentiële verstoppingen kunnen ontstaan.

Circles background image

Hiervoor beroept Luc zich op Van der Velden: “inzicht is stap één, maar daarmee is het nog niet afgerond. We verwachten ook advies over de te nemen stappen op basis van de onderzoeksresultaten, zodat we binnen DKG steeds meer naar preventief werken kunnen bewegen.”

“Met inspectiecamera’s brengen we de riolering compleet in kaart, en kunnen we exact aangeven waar eventuele zorgpunten zitten die moeten worden aangepakt.”

- Jacco van der Reest, Technisch Servicemanager bij Van der Velden

Wanneer de inspectie is afgerond brengen we het gehele riool in kaart, zodat duidelijk wordt waar zich eventuele problemen voordoen. Zo krijgt DKG inzicht in de huidige staat van het stelsel, en adviseren we over het benodigde onderhoud in de toekomst.

Wanneer het adviesplan er is, ondersteunen we waar gewenst ook met de opvolging hiervan: zo stellen we bijvoorbeeld een concreet meerjarenonderhoudsplan op, verzorgen we reparaties aan het riool en renoveren we afvoeren zonder graaf-, breek-, en/of hakwerk. Hierin kijken we altijd verder dan vandaag of morgen, en gaan we voor duurzame oplossingen voor de lange termijn.

De stip op de horizon: opvang en hergebruik van gezuiverd afvalwater

Wanneer het op duurzaamheid aankomt voegt DKG daad bij woord: zo behaalden zij als eerste Nederlandse keukenfabrikant het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder en ontwikkelden zij de volledig circulaire keuken, waarbij reststoffen worden hergebruikt voor nieuwe grondstoffen voor de productie van keukens. 

Als Luc vooruitblikt naar de stip op de horizon op het gebied van duurzaam rioleringsbeheer, dan ligt er de toekomstwens om te onderzoeken hoe DKG afvalwater kan opvangen, zuiveren en hergebruiken. Zo wordt er niet alleen boven-, maar ook ondergronds circulair gehandeld.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Wilt u weten wat Van der Velden voor uw organisatie kan betekenen? We nemen graag de tijd om u te beter te leren kennen.