• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Infiltratierioleringen reinigen

Wat is een infiltratieriool?


Een infiltratieriool, ook wel infiltratieriolering genoemd, zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan infiltreren. Bij (zware) regenval heeft de grond namelijk veel te verduren. Hoe werkt dit dan precies? Een infiltratieriolering wordt aangelegd onder verharde oppervlaktes, bijvoorbeeld onder parkeerterreinen en wegen. Als het regent wordt het regenwater opgevangen en opgeslagen in een infiltratieput. Het infiltratieriool dat hierop aangesloten is, bevat kleine openingen waardoor het water langzaam en gelijkmatig in de bodem trekt. En dat heeft een positief effect op het grondwaterniveau. Voor een optimaal functioneren van uw infiltratieriool, is het belangrijk om dit periodiek te laten reinigen. Ook kunt u bij ons terecht voor de aanleg van een infiltratieriool.

 Direct advies nodig? Neem contact op.

Infiltratieriool periodiek laten reinigen


Goed onderhoud betekent goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat u uw infiltratierioleringen, of waterdoorlatende buizen, regelmatig laat reinigen. Hiermee voorkomt u rioolverstoppingen en problemen met de afvoer van het regenwater. Op basis van ervaring kunnen we vaststellen dat het infiltratieriool eenmaal per vijf jaar gereinigd dient te worden (einde van de garantieperiode). We bevelen u aan om het onderhavige rioolstelsel dan tevens te laten inspecteren. Van der Velden heeft vestigingen in heel Nederland.

Een nieuwe manier voor het afvoeren van regenwater


Het infiltratieriool is samen met de infiltratietransportriolering de laatste jaren veelvuldig aangelegd onder het motto: ‘regenwater vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren’. Doordat het een relatief nieuw systeem betreft, is de precieze levensduur van deze ondergrondse systemen nog niet bekend. Ook over de exacte deïnfiltratiecapaciteit kan nog geen voorspelling worden gedaan. Wat wel zeker is: effectief infiltratierioleringen reinigen draagt bij aan een langere levensduur van de waterdoorlatende buizen en optimale waterafvoer.

Waarom infiltratierioleringen reinigen?


Omdat de ondergrondse systemen veelal zijn aangelegd met een overloop naar oppervlaktewater en/of het vuilwaterriool, is het niet naar behoren functioneren van dergelijke voorzieningen meestal pas zichtbaar als het te laat is en er ‘water op straat’ komt te staan. Voor het goed functioneren van ieder rioolstelsel is tijdig onderhoud een voorwaarde. Dit verlengt de levensduur van de riolering en voorkomt onder andere dat rioolputten en kolken overlopen. Ook op tijd infiltratierioleringen reinigen is daarom van groot belang.

Functieherstellend reinigen van infiltratierioleringen


Infiltratieriolering bestaat uit waterdoorlatende buizen van openstructuurbeton. Om deze drainageleidingen te kunnen reinigen, heeft Van der Velden Rioleringsbeheer een innovatieve reinigingsmethode ontwikkeld, die het goed functioneren ook op langere termijn waarborgt. Functieherstellend reinigen noemen we dat. Het waterdoorlatend betonriool (met name het Permeo-riool) dient periodiek gereinigd te worden.

Een innovatief reinigingsproces


De methode voor infiltratierioleringen reinigen bestaat uit twee werkgangen. Eerst reinigt Van der Velden Rioleringsbeheer het riool op de conventionele manier. We verwijderen het in de leiding aanwezige vuil (zand, slib en dergelijke). Zo voorkomen we dat het vuil tijdens de tweede reiniging vaster in de poriën wordt gespoten. Voor deze eerste werkgang maken we gebruik van reguliere spuitkoppen. Daarna is het tijd voor functieherstellend reinigen. Gedurende deze werkgang wassen we de buiswand volledig schoon (verwijderen van het slib uit de poriën van de buis). Voor deze werkgang maken we gebruik van een speciaal door Van der Velden Rioleringsbeheer ontwikkelde reinigingskop. Door middel van waterdruk brengen we het rioolslib uit de rioolstrengen naar de rioolputten en zuigen we het van daaruit op. Het infiltratieriool reinigen voert Van der Velden uit met behulp van één spoelwagen en vacuümwagen bediend door vakbekwaam, gecertificeerd personeel.

De slimste en meest efficiënte oplossing voor het infiltratieriool


Hoe werkt de door Van der Velden Rioleringsbeheer reinigingskop nu precies? Het komt erop neer dat de spuitkop, die bestaat uit roterende nozzles (spuitstukken), een vacuüm creëert als we de spuitstukken onder verschillende hoeken openstellen bij gelijkblijvende druk. Dit vacuüm zuigt de in de poriën aanwezige slibdeeltjes eruit en zorgt ervoor dat de buis weer optimaal waterdoorlatend is. Al met al een slimme en efficiënte oplossing om infiltratierioleringen te reinigen.

Test de werking van uw infiltratieriolering


Om de effectiviteit van de reinigingsmethode vast te stellen kan Van der Velden Rioleringsbeheer, in overleg met u, een ledigingsproef uitvoeren. Hiervoor bepalen we voor en na het functieherstellend reinigen de waterdoorlatendheid van dezelfde streng (deel van de voorziening). Het tijdsverschil laat de effectiviteit van de reinigingsmethode zien.

Voordelen van functieherstellend reinigen


Alle voordelen van functieherstellend reinigen door Van der Velden Rioleringsbeheer op een rij:
  • Optimaal functionerend door preventief onderhoud;
  • Geen kans op verstopping;
  • Milieuvriendelijk proces met water en lucht;
  • Geen overlast;
  • De snelste en meest efficiënte reinigingsmethode;
  • Het laagste energieverbruik;
  • De laagste kosten.
  • Drainageleidingen reinigen

Naast het reinigen van riolen kunnen wij ook drainageleidingen reinigen. Onderhoud aan drainageleidingen betekent in de regel controleren of de leidingen niet verstopt zijn. Een verstopte drainageleiding kan namelijk niet op correcte wijze functioneren. Voor het controleren van drainageleidingen zet Van der Velden Rioleringsbeheer hogedruk-units in. Interesse? Neem hiervoor contact op met de vestiging bij u in de regio. Naast infiltratierioleringen reinigen kunnen wij ook rioleringen voor u reinigen en inspecteren.

Offerte aanvragen
Wilt u infiltratierioleringen laten reinigen door Van der Velden Rioleringsbeheer? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Liever eerst een indicatieve begroting?

Vraag dan een offerte aan.

  • Klik op de onderstaande foto voor een diapresentatie

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug