• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Onderzoek bouwkundige staat raadhuis Heerlen

Onderzoek bouwkundige staat raadhuis Heerlen (met hulp van de TV-inspectie-unit)

Het raadhuis van de gemeente Heerlen is een bijzonder gebouw. Het ontwerp is van architekt Peutz en werd gerealiseerd in de periode 1936-1942. Het gebouw oogt aan de buitenkant vrij functionalistisch, maar met klassiek aandoende, postmodernistische kenmerken. Zoals in die tijd gebruikelijk is ook in dit gebouw asbest verwerkt. De gemeente Heerlen heeft onlangs besloten om onderzoek te doen naar de leidingschachten onder het gebouw.

Het vermoeden bestond dat hier sprake kan zijn van (bruine) asbestvervuiling. Normaliter een taak voor een asbestsaneringsbedrijf. Echter, in dit geval was de hulp van Van der Velden Rioleringsbeheer noodzakelijk en wel in het bijzonder de hulp van de rijdende TV-camera.  

De schachten zijn te klein en daardoor niet mantoegankelijk voor betreding met perslucht. Inspectie middels een rijdende TV-camera bleek in dit geval een goed alternatief te zijn. In combinatie met het asbestsaneringsbedrijf en de KIWA is derhalve besloten de schachten op deze wijze te inventariseren. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van het traceersysteem, waardoor de schachten ook in kaart konden worden gebracht. Al met al een mooie klus waarbij de rijdende TV-camera niet direct werd ingezet voor een traditionele rioolinspectie.