• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem

In samenwerking met EWB en o2dit heeft Van der Velden Rioleringsbeheer Rotterdam B.V. een inspectie uitgevoerd van de Urban Rainshell infiltratie en filtervoorziening, alsook van de DSI® voorziening op de Green Village te Delft.

In samenwerking met EWB en o2dit heeft Van der Velden Rioleringsbeheer Rotterdam B.V. een inspectie uitgevoerd van de Urban Rainshell infiltratie en filtervoorziening, alsook van de DSI® voorziening op de Green Village te Delft.  

De Urban Rainshell is één van de concepten van EWB. Het is een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Dit infiltratiesysteem is een proef opstelling om zijn functie en werking te kunnen meten en te controleren. Het systeem werkt door het regenwater wat op de straat valt dat via een straatkolk en een drainageleiding in een schelpenlaag infiltreert, het systeem heeft ook een buffer functie. Door de schelpen wordt het water gezuiverd van vuil en middels een afvoerdrain met een mineralenomhulsel voert het water af naar de naastgelegen DSI®. Via retourbemaling loost de DSI® het gezuiverde hemelwater op een diepte van circa 22 meter op het grondwater.  

Om te testen is er tweemaal 25 liter zand in de leiding gespoeld, dit staat per keer gelijk aan een vervuilingsgraad van 5 jaar. Wij hebben de leiding eerst vervuild geïnspecteerd en hierna gereinigd en nogmaals geïnspecteerd. Doordat de leiding met een haaks t-stuk aangesloten is wordt het reinigen bemoeilijkt, hierdoor blaast het zand langs de afvoer naar de kolk en blijft het voor een klein deel in de leiding. Wij hebben de leiding middels waterdruk voor circa 80% schoon gekregen. De afvoerende leiding naar de DSI® en de verticale leiding naar het grondwater op circa 22 meter hoefde niet gereinigd te worden, omdat deze niet vervuild was. Dit maakt dat het ingevoerde zand in de start van het systeem gereinigd wordt.

Van der Velden Rioleringsbeheer kijkt tevreden terug op deze pilot. Door het aanleggen van voldoende reinigingspunten en het gebruik van haakse t-stukken uit te sluiten is het systeem beter toegankelijk en is beheer en onderhoud goed uit te voeren, wat de werking van het systeem borgt.