<p>Samenwerking uit het boekje met Gemeente Apeldoorn.<br /></p>
Case

Samenwerking uit het boekje met Gemeente Apeldoorn.

“Een voorbeeld waarvan je eigenlijk wilt dat elke aannemer op die manier met een opdrachtgever samenwerkt.” Zo omschrijft Cees Petersen van Gemeente Apeldoorn de samenwerking met Van der Velden. Door met een praktische bril en altijd in samenspraak rioleringsvraagstukken aan te pakken gaan wij ook in Apeldoorn verder.

Angle right Angle down

Klant: Gemeente Apeldoorn
Impact:
800 kilometer riolering
Klantvraag:
De riolering in goede staat houden tegen beheersbare kosten
Oplossing:
Prioriteit brengen aan preventief onderhoud
Contractlengte:
4 jaar

Van 30 naar 3 storingen per week

Van der Velden inspecteert en brengt het rioleringssysteem systematisch in kaart. Daarna wordt samen met de opdrachtgever een onderhoudsplan gemaakt om toekomstige knelpunten te voorkomen. Veel kosten worden bespaard door niet te wachten op een calamiteit, maar deze met preventief reinigen en onderhoud voor te zijn.

Een aanpak die bewezen werkt. Petersen: “Toen ik in 2010 begon aan deze functie, hadden wij wekelijks 20 tot 30 storingsmeldingen van bijvoorbeeld gemalen. Als we er nu 2 tot 3 hebben in een week zeggen we: ‘Goh, het is veel.’” Mocht zich dan toch een calamiteit voordoen dan reageert Van der Velden snel. “Wij zijn daar echt positief in verrast”, vertelt Petersen.

Quote Wij zijn echt positief verrast over de reactiesnelheid van Van der Velden.

Papierloos

Apeldoorn en Van der Velden streven beiden naar papierloos werken. Dat is beter voor het milieu, maar ook minder foutgevoelig. Er is bijvoorbeeld geen kans op een foutje in het overtypen. Win-win dus.

Kostenvermindering voor inwoners door minder infiltratie

De goede verstandhouding maakt dat Van der Velden betrokken wordt bij andere rioolvraagstukken. Zo meet het Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn ongeveer 20 procent ‘rioolvreemd’ water. Dit lekt mogelijk het gemeenteriool van Apeldoorn binnen. Dit veroorzaakt onnodig extra druk op de zuiveringen en brengt extra kosten met zich mee voor inwoners.

De gemeente klopte met deze zaak aan bij rioleringspartner Van der Velden. Daarbij schoven onze uitvoerend medewerkers aan. “Heel prettig”, herinnert Petersen zich. “Dat juist die jongens op de auto erbij werden gehaald met ons samen aan tafel gaan! Wij spreken als het ware dezelfde taal!”

De bedachte oplossing bewees zich in de praktijk. Een groot transportriool onder de Laan van Erica werd geprikt als meetpunt. Dit voert het water van zo’n 34.000 inwoners af. Het werd stapsgewijs afgesloten en drooggelegd. Het water dat Van der Velden na een bepaalde periode weer oppompte, moest dus via infiltratie zijn binnengekomen.

Blijvend opgelost

Met de metingen van Van der Velden maakt de gemeente een onderbouwde afweging voor reparaties. Daardoor voorkomen we vervelende storingen maar, ook niet onbelangrijk, een hoop kosten. Het resultaat op de lange termijn is duidelijk: een beter onderhouden riolering voor een kleinere prijs!

Neem contact op met één van onze adviseurs

Wilt u weten wat Van der Velden voor uw organisatie kan betekenen? We nemen graag de tijd om u te beter te leren kennen.