• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Vergroten infiltratie van Shell tankstation de “Schaars” aan de A12 te Arnhem.

Al geruime tijd had dit station te maken met hemelwateroverlast met als gevolg grote waterplassen over het gehele terrein. Van der Velden rioleringsbeheer Arnhem is gevraagd dit probleem te onderzoeken en met een oplossing te komen.

Al geruime tijd had dit station te maken met hemelwateroverlast met als gevolg grote waterplassen over het gehele terrein. Van der Velden rioleringsbeheer Arnhem is gevraagd dit probleem te onderzoeken en met een oplossing te komen. De eerste stap was een inventarisatie om te bepalen welke hoeveelheid water afgevoerd moest worden. In het veld wordt dan bekeken over hoeveel vierkante meters oppervlakte het gaat en hoe het leidingverloop van de riolering is.  

Het bleek dat er zoveel water in een korte tijd afgevoerd zou moeten worden dat de huidige voorzieningen daarvoor te klein waren. De oplossing: het water opvangen in een berging van voldoende capaciteit. Berekeningen gaven aan dat de berging 100 m³ moest zijn. Gekozen is voor een infiltratieveld die de berging waarborgt en het water vervolgens infiltreert in de grond. Er is gekozen voor een veld opgebouwd uit 485 kunststof infiltratieboxen van elk 206 liter en een totale grootte van 13 x 3 x 2,7 meter.  

De bouwput werd met behulp van een mobiele kraan gegraven, aansluitend werd de bodem geheel vlak gemaakt en werd daarop infiltratiedoek aangebracht. Vervolgens zijn grondplaten aangebracht waarop de boxen mooi in verband gestapeld is. Als laatste is een zandvang/controlepunt aangebracht om vervuiling van het systeem tegen te gaan.