• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Het Moerriool in Arnhem

Het Moerriool is eind 19e / begin 20e eeuw gebouwd, Het is circa 2,30 meter breed en 2,00 meter hoog, de boogconstructie bestaat uit metselwerk en is circa 3-steens dik en rust op een tweetal ongewapende betonnen banketten met daar tussenin een betonnen goot voor droog weer afvoer. Op dit moment is de constructieve integriteit van het riool in het geding: Er is sprak van deformatie, verzakking, scheuren, corrosie, materiaalafname en kantelen van banketten De gemeente Arnhem heeft daarom en project opgestart met als doelstelling de levensduur van het Moerriool te verlengen voor de komende tientallen jaren.

Het Moerriool van Arnhem is de hoofdader van het Arnhemse rioolstelsel en voert een groot deel van het afval- en regenwater van Arnhem-Noord af. Het Moerriool loopt vanaf de Zypse Poort via de Willemstunnel en het Nieuwe Plein naar de Oude Kraan/Du Soleil flat en dan naar de overstort Boterdijk aan de Nederrijn. Het riool heeft een bijzondere constructie: gemetselde boogconstructie op ongewapende betonnen fundering van banketten, met in het midden een eveneens ongewapende betonnen goot. Dit Moerriool is eind 19e / begin 20e eeuw gebouwd, Het is circa 2,30 meter breed en 2,00 meter hoog, de boogconstructie bestaat uit metselwerk en is circa 3-steens dik en rust op een tweetal ongewapende betonnen banketten met daar tussenin een betonnen goot voor droog weer afvoer. Op dit moment is de constructieve integriteit van het riool in het geding: Er is sprak van deformatie, verzakking, scheuren, corrosie, materiaalafname en kantelen van banketten De gemeente Arnhem heeft daarom en project opgestart met als doelstelling de levensduur van het Moerriool te verlengen voor de komende tientallen jaren.

Het Moerriool ligt in de binnenstad van Arnhem. Voor de bereikbaarheid van personen en aan- en afvoer van materiaal en materieel geeft dit een beperking van de aanrijroutes en de tijden waarbinnen dit mag geschieden en het aantal locaties voor aan- en afvoer. Voor de aannemer ligt hier de uitdaging om efficiënt, creatief en veilig met deze beperkingen om te gaan.  

Wij als Van der Velden Rioleringsbeheer hebben van de hoofdaannemer van dit project opdracht gekregen het riool te reinigen: te ontdoen van alle vervuiling. Aansluitend wordt het riool gescand en op basis daarvan worden de toe te passen renovatieproducten geproduceerd en later aangebracht.  

Wij hebben al veel ervaring met het Arnhemse moerriool, in de afgelopen jaren zijn wij al vele malen ingeroepen om dit bijzondere riool te reinigen en te inspecteren. Vaak met als doel om de kwaliteit op dat moment in beeld te brengen. Op basis van deze ervaring is Van der Velden ook voor dit project weer ingezet.  

Op 25 juni 2018 is de reiniging gestart, deze dienden grotendeels in de avond en nacht te worden uitgevoerd vanwege eventueel wateraanbod in het riool, het verkeer, en het openbaar vervoer. Veiligheid en gezondheid staan bij dit project op nummer 1. Er is dan ook een breed scala aan veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden bij dit project. Wij zijn specialist in het beheersen van het proces rondom het veilig stellen en gezond houden van de werklocatie op maaiveldniveau en in het te renoveren Moerriool en de directe omgeving.  

De reinigingsspecialisten van Van der Velden Rioleringsbeheer hebben deze klus inmiddels succesvol afgerond. Binnen de gestelde termijn en zonder bijzonderheden is het moerriool schoongemaakt en gescand. De opdrachtgever is zeer te spreken over de aanpak en het resultaat.