• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Sponsoring

Van de Velden Rioleringsbeheer ondersteunt en stimuleert met sponsoring diverse evenementen en activiteiten. Ons sponsorbeleid rust op de volgende drie pijlers:

1. Sponsoring moet een bijdrage leveren aan onze ‘Visie’
duurzaam – gezondheid – maatschappelijk verantwoord

2. Sponsoring moet passen bij onze ‘Missie’
klant centraal – afspraak is afspraak – excellent werkgeverschap

3. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met onze ‘Randvoorwaarden’
professioneel – samenwerking – optimale prestatie


Sponsorbeleid 2022

Als wij kijken naar de groei en ontwikkeling van Van der Velden, zien wij dit in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voorde wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in. Dit vertaalt zich ook in onze missie: “Van der Velden Rioleringsbeheer is de moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening in de (afval)waterketen.” We onderstrepen dit door de zeventien werelddoelen te omarmen en actief bij te dragen aan deze vijf werelddoelen in het bijzonder:
6. Schoon water en sanitair
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water

De Das
Als symbool voor zijn milieuzorg koos Van der Velden Rioleringsbeheer de das. De ondergrondse gangenstelsels waarin de das leeft zijn in vele opzichten vergelijkbaar met rioleringsstelsels. De das is een nijver dier en het enige zoogdier dat zijn eigen gangenstelsel preventief onderhoudt. Een dier waar Van der Velden zich in herkent. Niet alleen door de nauwlettende zorg voor het ondergrondse, maar zeker ook vanwege zijn karakter: de das is een harde, zwijgzame werker; een doordouwer die vertrouwt op zijn eigen kracht.

Eén doel
Vanuit onze missie willen wij een waardevolle bijdrage aan de samenleving  geven,  dat  zit  ons in het bloed. We helpen goede doelen  graag bij het bereiken van een duurzaam doel. Hoe goed sommige doelen ook zijn, Van der Velden Rioleringsbeheer kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om één sociaal maatschappelijke gericht doel voor de duur van een jaar te ondersteunen. 
Elk jaar zal opnieuw een keuze gemaakt worden voor een maatschappelijk doel. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten. Zo kunnen we meer betekenen voor elkaar.
Het goede doel 2022: Duurzame Dinsdag. 

Budget
De medewerkers van Van der Velden Rioleringsbeheer worden jaarlijks uitgenodigd om aan sportieve evenementen deel te nemen. Voor elke medewerker die deelneemt aan zo’n evenement wordt 25,- euro extra aan het goede doel geschonken. Extra, omdat Van der Velden Rioleringsbeheer standaard jaarlijks een bedrag ter beschikking stelt voor sponsoring.
Evenementen waaraan deelgenomen kan worden zijn onder andere (hard-)loopwedstrijden, fiets-/    mountainbikewedstrijden, triatlons of een evenement door Van der Velden zelf georganiseerd.
Om onze medewerkers extra te motiveren kan inschrijfgeld gedeclareerd worden.
Aan het einde van elk jaar zal er persoonlijk een cheque worden overhandigd.

Sponsorbeleid 2022