• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Sponsoring

Van de Velden Rioleringsbeheer ondersteunt en stimuleert met sponsoring diverse evenementen en activiteiten. Uitgangspunt van ons sponsoring beleid is dat deze een positieve bijdrage aan onze reputatie als bedrijf levert. Ons sponsoring beleid rust op de volgende drie pijlers:

1. Sponsoring moet een bijdrage leveren aan onze ‘Visie’
duurzaam – gezondheid – maatschappelijk verantwoord

2. Sponsoring moet passen bij onze ‘Missie’
klant centraal – afspraak is afspraak – excellent werkgeverschap

3. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met onze ‘Rand voorwaarden’
professioneel – samenwerking – optimale prestatie

Sponsorbeleid

Om tot sponsoring over te gaan, stelt Van de Velden rioleringsbeheer een aantal voorwaarden. Aanvragen voor sponsoring nemen we uitsluitend in behandeling indien voldaan wordt aan alle door ons gestelde voorwaarden. De ontwikkeling en uitvoering van ons sponsoring beleid is ondergebracht bij de afdeling Marketing & Communicatie. Deze afdeling is het centrale aanspreekpunt voor sponsoring (aan)vragen en houdt zich onder andere bezig met:
  • De vertaalslag van bedrijfsbeleid naar sponsoring beleid;
  • Selectie en toetsing van samenwerkingspartners;
  • Adviseren en faciliteren van management bij de invulling en uitvoering van de sponsoractiviteiten.

Sponsor verzoeken

Voor sponsoring aanvragen hanteren wij de volgende procedure:
  • Sponsoring aanvragen worden ingediend bij de afdeling Marketing & Communicatie, voorzien van alle relevante gegevens; de aanvraag wordt door de afdeling Marketing & Communicatie geregistreerd en beoordeeld;
  • Aanvragen die na eerste beoordeling niet aan de criteria voldoen ontvangen binnen 2 weken een afwijzing;Over aanvragen die na eerste beoordeling voldoen aan de criteria brengt de afdeling Marketing & Communicatie een advies uit aan de directie, die binnen 2 weken uitsluitsel geeft;
  • Is het oordeel van de directie positief, dan neemt de afdeling Marketing & Communicatie contact op met de aanvrager om de verdere gang van zaken te bespreken;
  • Is het oordeel van de directie negatief, dan ontvangt u binnen 2 weken een afwijzing.

Denkt u aan alle voorwaarden voor sponsoring door Van der Velden Rioleringsbeheer te voldoen, dan kunt u uw verzoek hieronder middels het invullen van de velden indienen:
Formuliervelden
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht : vul een emailadres in
verplicht : vul een getal in
verplicht
verplicht : vul een getal in
verplicht
verplicht
verplicht