• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Werkprotocol coronavirus

We willen het besmettingsgevaar met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Uitgangspunt is om de gezondheid van onze eigen medewerkers te combineren met een goede dienstverlening. In dat kader is een werkprotocol opgesteld met de volgende richtlijnen. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij een bezoek van een van onze medewerkers. 

1. ALGEMENE MAATREGELEN
De belangrijkste maatregelen die onze monteurs nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 Ze blijven thuis bij symptomen van verkoudheid, hoesten of koorts. Wanneer iemand binnen het gezin koorts heeft dienen ze ook thuis te blijven. 
 Ze wassen de handen regelmatig met zeep, zeker na iedere werkbezoek.
 Ze schudden geen handen, maar begroeten u met een lach.
 Ze houden afstand tot anderen, minimaal 1,5 meter. 

2. TELEFONISCHE STORINGSMELDING (REPARATIEVERZOEK)
De monteur vraagt u of er gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten of koorts) zijn. Bij een positief antwoord zullen we, rekening houdend met de urgentie van de storing, met u bespreken of de afspraak kan worden uitgesteld. Is uitstel niet mogelijk dan maken wij een maatwerk afspraak. Dit houdt in dat wij u vragen om bij het bezoek door onze monteur de deur open te doen en vervolgens afstand te nemen. Ook vragen we u om tijdens de reparatie in een andere ruimte in de woning te blijven en de ruimte goed te ventileren (ramen en deuren open). De monteur kan dan zijn werk doen. We vragen u tevens bij de start en het einde van het werk de monteur in de gelegenheid te stellen om de handen te wassen.

3. VERVOER NAAR LOCATIE
Medewerkers verplaatsen zich niet meer met twee of meer personen in één voertuig naar een opdracht. Iedereen rijdt dus alleen. Deze maatregel is genomen omdat in de auto de afstand van 1,5 meter niet is te realiseren. Dat betekent dat er met 2 VR-voertuigen, of 1 VR-voertuig én 1 privévoertuig naar de meermansopdracht wordt gereden. 

4. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
Monteurs schudden bij binnenkomst geen handen en houden gepaste afstand tot de bewoner(s). Zij vragen u of er een wijziging is opgetreden na de storingsmelding (binnen 24 uur kan er wellicht wel sprake zijn van gezondheidsklachten).
Voorafgaand aan de werkzaamheden vraagt de monteur of hij zijn handen mag wassen. Dit mag niet worden geweigerd! Tijdens de werkzaamheden wordt er, zoals gewoonlijk, hygiënisch gewerkt. Na afloop van de werkzaamheden maakt de monteur zijn gereedschap schoon en wast hij opnieuw zijn handen. Ten slotte wordt de digitale werkbon afgetekend. Dit doet de monteur nu zelf in uw bijzijn. Notitie wordt gemaakt “i.o.v. klant getekend”. Bij de papieren werkbon vraagt de monteur met eigen pen te tekenen.
Als de monteur zichzelf op enig moment niet meer in staat acht op de betreffende werklocatie conform dit werkprotocol de werkzaamheden uit te voeren, heeft hij de bevoegdheid (of zelfs plicht!) om de werkzaamheden te stoppen. Gezondheid en welzijn gaan voor alles.

5. ONDERHOUD
De monteur maakt dagelijks zijn tablet en tabletpen en stuur, versnellingspook en handgreep schoon.


Handen wassen in stappen
1. Maak je handen nat.
2. Doe vloeibare zeep op je handen.
3. Wrijf de zeep minimaal 30 seconden goed uit. Ook op je duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen je vingers.
4. Spoel de zeep af.
5. Droog je handen en polsen af. Doe dit liefst met een papieren handdoek of keukenrol. Pak anders een schone stoffen handdoek.
6. Raak de kraan bij het dichtdraaien niet meer aan met je handen.
7. Gebruik je handdoek of een stuk keukenrol om hem dicht te draaien.