• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Wateroverlast Breda University of Applied Sciences

Tijdens de hevige regenval eind juni stroomde regenwater het gebouw van de Universiteit van Breda in. Onze calamiteitendienst in Tilburg werd gebeld en al snel waren onze monteurs ter plekke. 

Het probleem werd opgelost, maar slechts voor tijdelijk. Onze vestiging in Tilburg heeft het Adviesbureau ingeschakeld om met ze mee te kijken naar een oplossing voor de lange termijn. 
Inmiddels is het riool geïnspecteerd, is met GPS het riool en terrein ingemeten, is gekeken naar de aanwezige pompinstallatie, is een rioleringstekening gemaakt in DWG (autocad) en is de eerste doorrekening gemaakt om te bepalen of het riool (diameters) voldoet. Met de opdrachtgever bespreken we de mogelijke oplossingen (zoals het afkoppelen van hemelwater, het aanpassen van de bestaande riolering of het verlagen van de overstortmuur in de pomp put) waarna we de opdracht uitvoeren.

Ondanks de 14 dagen durende diploma uitreiking konden onze werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Weer een mooi voorbeeld van een fijne samenwerking.