• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Vijf prachtige projecten bij Heineken in ’s-Hertogenbosch

Bij Heineken heeft onze vestiging ‘s-Hertogenbosch in de maanden november en december vijf prachtige projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de jaarlijkse terreininspectie.

Een project werd uitgevoerd in verband met de bouw van een nieuw ketelhuis. De overige projecten zijn voortgekomen uit het maatregelenbeheersplan zoals de vestiging dat samen met het Adviesbureau heeft opgesteld. Hieraan ten grondslag liggen onder andere de jaarlijkse terreininspecties. De jaarlijkse terreininspecties en het adviesplan worden mede bewaakt door het adviesbureau die zowel de maatregelen uitzetten, het meerjarenplan maken en het proces-verbaal voor de omgevingsdienst actualiseren.

We konden tijdens de werkzaamheden in de Apollo en Moutstraat geen rioolstelsels afsluiten, waardoor er een aantal ompompvoorzieningen geplaatst zijn. Ook was op vele punten bronbemaling nodig vanwege de hoge grondwaterstand. Voor de graafwerkzaamheden hebben wij een externe partner ingeschakeld die een mobiele kraan voor ons kon inzetten.

Denken in oplossingen
De lat lag hoog, het zat niet altijd mee maar toch zijn de dagelijkse doelstellingen gehaald. Monteurs Rionne en Floris hebben het werk zeer goed uitgevoerd met monteur Wesley als uitvoerder in het veld. Uiteraard stuurde hij op efficiency en bewaakte hij samen met technisch servicemanager Soufian de voortgang van het gehele project. Er werd gedacht in oplossingen waarbij geen enkele uitdaging uit de weg is gegaan. Onze opdrachtgever Heineken is zeer te spreken over de communicatie, de coördinatie van de activiteiten, kwaliteit en vooral deskundigheid waarmee de projecten zijn afgerond. Een wekelijks bouwoverleg met een perfecte kostenbewaking hebben geleid tot enerzijds een goede uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds een prachtig projectresultaat.

In februari worden de volgende terreininspecties uitgevoerd met de daaruit zichtbaar wordende ingrijpmaatregelen uit te voeren in Q2 van het nieuwe jaar. Ontzorgen van de klant staat daarbij centraal.