• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Van der Velden rioleringsbeheer ondersteunt IHE Delft met donatie

Van der Velden rioleringsbeheer heeft op 19 september 2021 een donatie uitgereikt aan de Rotary Club Wamel Maas en Waal. Deze cheque is daarna overhandigd aan het IHE Delft Institute For Water Education. Voor Van der Velden staat deze opleiding mooi in verhouding met de Sustainable Development Goals (SDG’s) waardoor de wereld weer een stukje duurzamer wordt.

 De donatie werd uitgereikt tijdens het Botary evenement van de Rotary Club Wamel Maas en Waal. Tijdens dit evenement vinden er verschillende roeiwedstrijden plaats, waarbij elk team geld ophaalt voor het goede doel. Na een speech schonk Walter van der Velden Jonkers, business unit directeur van Van der Velden, de donatie aan Wim Goedendorp, Vz Petit Comité Rotary- IHE, Past District Gouverneur Rotary Int. District 1600 Zuid-Holland. “Door deze ondersteuning van IHE Delft geeft Van der Velden een betekenisvolle invulling aan de ondertekening van de SDG’s en met name aan doel 6 dat gaat over schoon water en sanitair,” aldus Walter. “Het ondersteunen zorgt ervoor dat anderen toegang kunnen hebben tot schoon drinkwater. Dit heeft dan weer positieve invloed op bijvoorbeeld voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.”

Studenten die gaan studeren bij IHE Delft worden via een procedure geselecteerd en moeten hun studie zelf financieren. De donatie van Van der Velden wordt aangevuld met een donatie vanuit de Rotary Club Scholarships. Hiermee kan een student volledig een opleiding volgen aan het IHE en hiermee het verschil maken in zijn of haar geboorteland.

Van links naar rechts: Walter van der Velden Jonkers schudt de hand van Wim Goedenburg.

Over Van der Velden rioleringsbeheer
Van der Velden rioleringsbeheer is marktleider in Nederland met ruim 56 jaar ervaring, een landelijke dekking en een zeer compleet dienstenpakket, verdeeld over de clusters: Olie- & Vet, Diensten & Service, Beheer & Advies en Renovatie. Van der Velden is met ruim 500 collega’s een solide, financieel onafhankelijk familiebedrijf dat voornamelijk werkt met eigen mensen en eigen middelen. Dat geeft zekerheid. Daarnaast werkt Van der Velden op de meest duurzame manier: klimaatbescherming, afvalmanagement en milieuzorg zijn diep verankerd in het bedrijf. De medewerkers van Van der Velden zijn specialisten met een ongekend vakmanschap en met een hoge betrokkenheid. Van der Velden verzorgt voor hen permanent opleidingen, trainingen en veiligheidscursussen. Veelal vanuit het eigen opleidingsinstituut VR Academy. Natuurlijk beschikt Van der Velden over het VCA-certificaat en werken zij volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de 14001 milieunorm. Daarnaast werkt Van der Velden ook met de CO2 prestatieladder om haar CO2 uitstoot te reduceren. Belangrijker nog dan dat, is dat het bedrijf beschikt over betrokken medewerkers, die hun deskundigheid graag inzetten om problemen bij klanten te verhelpen, of nog liever… te voorkomen.

Over IHE Delft
IHE Delft instituut voor water educatie is de enige internationale wateropleidingsfaciliteit voor afgestudeerden ter wereld en is gevestigd in Delft, Nederland. Het Instituut verleent volledig geaccrediteerde MSc-graden en PhD-graden in samenwerking met partneruniversiteiten. Sinds 1957 heeft het Instituut wateronderwijs en -training gegeven aan meer dan 23.000 professionals uit meer dan 190 landen, de overgrote meerderheid uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook worden in samenwerking tal van onderzoeks- en institutionele versterkingsprojecten uitgevoerd om de capaciteit in de watersector wereldwijd te versterken. Door het overkoepelende werk aan capaciteitsontwikkeling wil IHE Delft een tastbare bijdrage leveren aan het behalen van alle Sustainable Development Goals waarin water centraal staat.

Over The Rotary Club Wamel Maas en Waal
Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie en Rotarians hebben een dienstideaal. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens. Daarbij maken ze geen onderscheid op basis van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers.