• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Van der Velden Rioleringsbeheer haalt certificaat voor de CO2-Prestatieladder

Van der Velden Rioleringsbeheer heeft afgelopen week het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laten we zien dat wij actief werk maken van CO2-reductie.

Van der Velden Rioleringsbeheer streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk. Als wij kijken naar groei en ontwikkeling van Van der Velden, zien wij dit in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in. Dit vertaalt zich ook in onze missie:

“Van der Velden Rioleringsbeheer is de moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening in de (afval)waterketen."

Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen die de CO2-emissies reduceren en de bedrijfsvoering verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er actief gewerkt aan energiebesparing.

Zie voor verdere informatie op skao.nl.