• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren en renoveren van rioleringen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Renovatie van aangetaste standleidingen en rioleringen

Renovatie van aangetaste standleidingen en rioleringen
“Appartementencomplexen van een ‘zekere leeftijd’ kunnen te maken krijgen met allerlei problemenwaar de VvE veelal niet op heeft gerekend. Bij ons ging het om de standleidingen en de riolering. Voor derenovatie van die leidingen hebben we niet gespaard in het reservefonds. De mededeling dat deleidingen voor een groot deel waren aangetast, viel ons dan ook koud op het dak. In totaal ging het omeen investering van een kleine 400.000 euro.

In samenwerking met Van der Velden Rioleringsbeheerhebben we dat probleem grondig aangepakt. We kunnen er nu weer zo’n 50 jaar tegen. Ik wil alleVvE-bestuurders op het hart drukken om het onderhoud van de standleidingen en de riolering in hetmeerjarenonderhoudsplan op te nemen. Dan kom je niet voor dit type verrassingen te staan.”

Aan het woord is Fred Schuurs. Hij is voorzitter vande Technische Commissie van Belvedère NieuwWolfslaar, een serviceflat voor zelfstandig wonendesenioren in Breda.

Download het hele artikel >>