• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Renovatie Pomona/Asterstraat: verduurzaming en kwaliteit

pomona/asterstraat
In het kader van verduurzaming en kwaliteit heeft Woningstichting Wageningen besloten groot onderhoud te laten plegen aan de flats aan de Pomona/Asterstraat. Het project betreft in totaal 450 appartementen in 7 flats.

Voorafgaande aan het project is in overleg met de Woningstichting Wageningen uitgebreid gekeken naar de kwaliteit van de binnen riolering. Deze bestond uit GY (Giet IJzer) en verkeerde na al die jaren gebruik in zeer slechte staat. Wij hebben naar aanleiding van dit onderzoek een voorstel uitgewerkt voor het vervangen van de gehele binnen riolering. Samen met Woningstichting Wageningen hebben we hier invulling aan gegeven en is door ons een plan gepresenteerd waarbij de gehele binnen riolering wordt vervangen door PE-Silent. PE-Silent voldoet aan de hedendaagse normen en zorgt ervoor dat de geluidsoverlast beperkt blijft tot 20 dBA.  

Woningstichting Wageningen heeft ons plan meegenomen in hun bestek en het project vervolgens aanbesteed. De aanbesteding is gewonnen door Van Wijnen Rosmalen. Omdat wij voorgeschreven werden in het bestek hebben wij een overeenkomst gesloten met Van Wijnen Rosmalen en zijn voor hun als onderaannemer aan het project begonnen.

Vanaf maandag 9 januari 2017 zijn we gestart aan dit mooie project. De bewoners zijn vooraf benaderd door Woningstichting Wageningen door middel van een koude opname en hebben uitleg gekregen over wat er allemaal gedaan wordt in hun woning.

In het project waren meerdere onderaannemers actief en gezamenlijk hebben we het project tot een succes gemaakt. Met name communicatie en planning waren essentieel, het bouwtempo bestond uit één woning per dag en hier moest aan vastgehouden worden. Inmiddels zijn we in de afrondende fase en zal het project eind 2019 opgeleverd worden.