• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Reiniging & inspectiewerkzaamheden Gemeente Molenlanden

Na een succesvolle samenwerking in 2018 heeft Van der Velden ’s-Hertogenbosch BV dit jaar wederom de opdracht gekregen van de Gemeente Molenlanden om een rioolinspectieronde in deze gemeente te plannen.  

Na een goed kennismakingsgesprek met de nieuwe contactpersoon van deze opdrachtgever en de goedkeuring op onze offerte zijn we eind november aan de slag gegaan met de werkzaamheden. Deze vinden dit jaar plaats in de dorpen Streefkerk, Ottoland, Brandwijk-Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf.  


Voordat er werkzaamheden bij mensen in de straat worden uitgevoerd hebben we bewonersbrieven verspreid zodat de bewoners op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Bewoners kunnen dan rekening houden met:
  • Tijdelijk verkeersoverlast door reiniging- en inspectievoertuigen in de (smalle) straten.
  • Tijdelijk stankoverlast in huis door vacuüm getrokken sifons als gevolg van reinigingswerkzaamheden. Dit is op te lossen door na de werkzaamheden overal weer even de kraan open te zetten waardoor de sifons(stanksloten) zich weer vullen.
  • Kleine hoeveelheden opspattend water uit toiletten, wasbakken en/of douche. Dit kan worden voorkomen door afvoeren af te dekken met een stop of doek, toiletten kunnen worden afgesloten door de deksel te sluiten en te verzwaren met bijvoorbeeld een emmer water.  

Uiteraard staan wij altijd klaar voor vragen, problemen of opmerkingen vanuit de bewoners.  

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden deze samen met de opdrachtgever geëvalueerd. De inspectiegegevens worden door middel van een externe harddisk aan de klant overhandigd.  

In het voortraject krijgt de opdrachtgever de keus om de inspectiegegevens in een adviesplan/maatregelenplan  om te laten zetten. Dit wordt uitgevoerd door ons interne, maar onafhankelijke adviesbureau in Boxtel. In dit plan worden geconstateerde schadebeelden en andere aandachtspunten beoordeeld, aansluitend worden daar diverse actiepunten aan gekoppeld. Op deze manier weet de opdrachtgever exact wat er op zowel korte als lange termijn dient te gebeuren en, zeker zo belangrijk, wat dit gaat kosten.  

Al met al een mooi project in een mooie omgeving voor een mooie opdrachtgever.