• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Reiniging en inspectie op hoogte

Half mei van dit jaar heeft onze vestiging in Almelo definitieve gunning ontvangen vanuit Woonbedrijf Ieder 1 voor het reinigen en inspecteren van de gemeenschappelijke standleidingen en toilet/badkamerleidingen van zeven Cyclusflats met elk 11 verdiepingen in Deventer. Er zullen 484 toilet/badkamerleidingen en 86 standleidingen worden gereinigd en geïnspecteerd.

Gezien de ouderdom van de betreffende Cyclus-flats (60 jaar) en het feit dat er nog voor 85% de originele riolering ligt, is het een uitdaging om de reiniging van de leidingen succesvol zonder beschadigingen uit te voeren. In overleg met de opdrachtgever is besloten om 2 Cyclusflats (Groenewold en Hof ter Borgele) voor de zomervakantie uit te voeren en de opvolgende 5 Cyclusflats na de zomervakantie.

De communicatie met de bewoners wordt geheel door onze vestiging verzorgd. Zo zijn er mailing brieven met het moment van start en het einde van de uitvoering van werkzaamheden. Ook worden er ‘renovatie’-toiletten verstrekt indien dat nodig is en is er een chemisch toilet buiten. Mocht de bewoner onverhoopt niet aanwezig zijn voor de werkzaamheden, dan wordt per adres de planning gewijzigd. Onze monteurs zijn het dagelijks aanspreekpunt voor bewoners.

De reiniging van de diverse leidingen wordt uitgevoerd door 2 monteurs en een hogedruk-unit waarbij de hogedruk-slang is voorzien van een roterende spuitkop. De ervaren monteurs hebben inmiddels 3 Cyclusflats succesvol afgerond zonder dat er leidingen zijn beschadigd. De camera-inspectie worden met aparte rapportages met conclusies en aanbevelingen aan de opdrachtgever verstrekt.

De werkzaamheden worden naar verwachting eind november afgerond. Tot op heden zijn de bewoners en opdrachtgever zeer tevreden.