• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Reinigen en inspecteren van het proceswaterriool bij Artex

Tijdens de werkzaamheden is er een zware vervuiling aangetroffen in verband met het achterstallig onderhoud van de riolering. Het vervuilde slib moest apart worden afgevoerd naar een verwerker.

Toen de reiniging en inspectie werkzaamheden afgerond waren, is ons Adviesbureau betrokken om een adviesplan op te stellen. Dat adviesplan resulteerde in rioolrenovatiewerkzaamheden en het plaatsen van een slibvangput om het vervuilde slib te laten bezinken en periodiek af te voeren.

Van der Velden Eindhoven heeft diverse aanpassingen aan de riolering uitgevoerd zodat de vestiging Rioolrenovatietechnieken (RRT) vervolgens kon wortelfrezen en rioolrenovatiewerkzaamheden kon uitvoeren. Samen met onze reinigingsunit zijn deze werkzaamheden goed verlopen.

Tijdens het installeren van de slibvangput is er grondwater weggepompt om het grondwater te laten zakken. Ook was er een grondwerker bij betrokken om de graafwerkzaamheden te verrichten. Er was veel zand om afgevoerd te worden en er moest een pomp gebruikt worden om het proceswater om te leiden.

Al met al een groot project met inhuur van diverse externe partijen om de werkzaamheden succesvol te laten verlopen. Een goede voorbereiding, strakke planning, prettige samenwerking en een uitstekende voorman op locatie die samen ervoor zorgen dat alle werkzaamheden vlotjes verlopen zijn.