• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Reinigen en inspecteren diverse duikers tussen watergangen in Uithoorn

Op dit moment is onze vestiging in Amsterdam bezig met het reinigen en inspecteren van diverse duikers tussen de watergangen in Uithoorn. Dit is in opdracht van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil weten wat de staat is van de duikers, in verband met de overdracht van duikers en de grond waarop deze zich bevinden van de provincie naar de gemeente. De grond gaat gebruikt worden voor de aanleg van een nieuw tramtracé.

Onze vestiging in Amsterdam heeft samen met ons Adviesbureau een offerte uitgebracht waardoor de opdracht eind 2020 werd gegund aan ons. Na ontvangst van de opdracht is er een projectgroep opgericht voor de uitwerking en planning voor de uitvoering. De groep bestond uit Edwin Kropman van het Adviesbureau en Rene Bisschop van Van der Velden Amsterdam. In het voortraject heeft het Adviesbureau gezorgd voor de benodigde vergunningen.

Aangezien voor het reinigen en inspecteren van de duikers diverse werkzaamheden vereist waren, zoals het afsluiten met U-profiel bakken en bescherming van de omgeving met behulp van rijplaten, is er een beroep gedaan op het bedrijf Markus uit Zwanenburg.

Veel overleg
Er is veel overleg geweest met de gemeente Amsterdam om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Begin 2021 is er een planning gemaakt zodat het duidelijk was welke duiker wanneer werd aangepakt. Vanuit de opdrachtgever moesten alle werklocaties voor aanvang werkzaamheden worden bezocht door een ecoloog vanwege het broedseizoen. Tevens was een van de eisen dat eventuele vissen en ander dieren aanwezig in de duikers geen schade zouden oplopen. Hiervoor werd besloten dat tijdens het leegzuigen en reinigen van de duikers eventueel aanwezige vissen met een net werden opgevist zodat deze aan de andere zijden van het U-profiel weer in open water uitgezet konden worden.

Een van de eerste duikers was meteen een grote uitdaging vanwege de omvang van de duiker. Deze kon niet schoongespoten worden maar moest handmatig schoongemaakt worden. Dit is uitgevoerd met behulp van meerdere monteurs. Ook kwamen er tijdens het droog zetten karpers met een behoorlijke omvang uit de duikers. Op dit moment liggen de werkzaamheden op schema en vinden er diverse tussentijdse evaluaties plaats. Uit deze evaluaties blijkt dat de gemeente Amsterdam zeer tevreden is met onze werkzaamheden en de wijze van uitvoering.