• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Provincie Utrecht gunt Van der Velden onderhoud en inspectie riool provinciale wegen

De inspectie en het onderhoud van de hemelwaterafvoer langs provinciale wegen in Utrecht is in ieder geval het komende jaar in goede handen bij ons. Het resultaat van een gewonnen aanbesteding van de provincie Utrecht voor een periode van 1 jaar, met kans op verlenging. De aanbesteding was nieuw, de samenwerking met de provincie was dat niet: die liep al zo’n 5 jaar. Deze week is gestart met de werkzaamheden.

Deze week is gestart met de werkzaamheden. Het is natuurlijk van groot belang dat de hemelwaterafvoer op en om N-wegen in orde is. Want er zal maar water op de weg blijven liggen, waardoor passerende auto’s gaan aquaplanen. Daarom hechten provincies grote waarde aan een goed onderhoudsplan voor de afvoer van hemelwater langs de door hen beheerde wegen.

Beste plan
Om het beste plan in te dienen en daarmee de aanbesteding te winnen, werkte vestiging Utrecht nauw samen met het Adviesbureau. Zo kan een meerjarenplan gemaakt worden van de hemelwaterafvoer langs alle N-wegen in de provincie Utrecht.

“Je moet het zo zien”, schetst vestigingsmanager André van der Wel de situatie, “Als vestiging Utrecht pakken wij het praktijkgedeelte op. Bijvoorbeeld met camera’s het riool in. Wij staan letterlijk op de weg.” Daarbij wordt het riool langs en onder de provinciale wegen in kaart gebracht en – daar waar nodig – gerepareerd of gereinigd.

Het Adviesbureau gaat intussen aan de slag met het verwerken van de informatie die ter plekke wordt opgehaald. Zo worden een digitale tekeningen van de riolering en classificaties voor het riool gemaakt. Ook wordt een onderhoudsplan opgesteld.

Flinke klus
“De provincie stelt hoge eisen”, aldus de vestigingsmanager. Daarom is ook samengewerkt met het Adviesbureau, dat plannen met hoge kwaliteit kan opstellen.

De klus is in alle opzichten flink: het is natuurlijk een mooie grote opdracht voor ons, maar er spelen ook de nodige uitdagingen. Zo is het vaak druk op N-wegen. En daarom gelden veiligheidsvoorschriften. Op veel wegen mag enkel buiten de spits gewerkt worden. Ook moet stipt gewerkt worden omdat er wegen of weggedeelten moeten worden afgezet. “Dat maakt het een mooie combinatie”, vindt André van der Wel.

Aan het eind van de looptijd van het contract is het werk vanwege de omvang dan ook niet af. Sterker nog; de werkzaamheden zijn nooit voltooid. Want als de N-wegen in kaart zijn gebracht, komt het onderhoudsplan tot uitvoer. En dat maakt dat voor de komende jaren nog werk genoeg te doen is aan de hemelwaterafvoer op en rond de provinciale wegen.


Al met al een mooie klus, waar dan ook een échte Van der Velden taart bij hoorde!