• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Ook in Nederland worden we inmiddels geconfronteerd met een stijgend aantal corona (Covid-19) besmettingen. Met dit bericht willen wij u graag nader informeren over onze interne instructies en de maatregelen die Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. neemt om besmetting en verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.   

Interne instructies
Onze kantoormedewerkers, monteurs en chauffeurs zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij de kans op besmetting kunnen reduceren. In het werkprotocol in de bijlage treft u deze maatregelen en instructies aan. In geval van klachten die kunnen duiden op een besmetting zullen we met onze medewerkers verdere afspraken maken. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.  

Tevens is er een corona crisisteam in het leven geroepen, onder leiding van de directie, om te zorgen voor de naleving en het stroomlijnen van de informatievoorziening en het afstemmen van de te nemen maatregelen.  

Maatregelen
Onze medewerkers hebben de strikte opdracht zich te houden aan de adviezen en richtlijnen die kunnen gelden binnen uw bedrijf of op de werklocaties. Indien er speciale richtlijnen van toepassing zijn verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.  

Wanneer het coronavirus onverhoopt binnen uw organisatie mocht worden vastgesteld, dan horen wij dat ook graag direct.

Impact op uw én onze organisatie
De door de regering en het RIVM uitgevaardigde maatregelen hebben mogelijk impact op uw organisatie. Dit geldt zeker voor onze organisatie.

De continuïteit van onze service en dienstverlening zijn, naast de gezondheid van onze medewerkers, onze hoogste prioriteit. Wij zullen er alles aan doen om deze continuïteit te waarborgen. Het kan echter zo zijn dat er zich de komende dagen/weken situaties en/of ontwikkelingen zijn die het naleven van de eventueel overeengekomen responstijden, zowel in het werk als de administratieve opvolging hiervan, verhinderen. Wij zullen u daarover uiteraard op dat moment informeren, maar vragen op voorhand uw begrip hiervoor.  

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Directie en medewerkers Van der Velden Rioleringsbeheer

Download werkprotocol