• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Lucia Living: een goede uitvoering met zo min mogelijk overlast

Het gebouw Hermes City Plaza te Rotterdam is herontwikkeld tot het Lucia Gebouw, een combinatie van winkels, horeca, studentenhuisvesting en verblijfsgebieden. De transformatie resulteert in 218 studentenwoningen op de verdiepingen en in de opbouw en elf horeca-eenheden op de begane grond.

In September 2018 ontstond er een overstroming in de kelder, waardoor hier circa 10 cm water stond. De oorzaak hiervan was onbekend en vroeg om een gedegen onderzoek.

Via een relatie van Van der Velden Rioleringsbeheer Almelo is adviesbureau Stevens van Dijck met ons in contact gekomen om een onderzoek uit te voeren. Na overleg met meerdere partijen, waaronder ons eigen adviesbureau – Cushman & Wakefield –Stevens van Dijck – Smits van Burgst, is er besloten om de gebouwriolering steekproefsgewijs te inspecteren en het aan de achterzijde gelegen gemeentelijk riool te reinigen en te inspecteren. Uit deze inspectie is gebleken dat de binnenriolering middels manchetverbindingen aangelegd is, wat met opbouwende druk uit elkaar geperst kan worden.

Van der Velden Rioleringsbeheer adviseerde in dit geval om de leidingen gelegen in de kelder van het gebouw middels lijmverbindingen opnieuw aan te sluiten. Tijdens deze werkzaamheden is er een keerklep op de leiding gemonteerd. Tevens is er geadviseerd om aan de buitenzijde ontlastingsputten op de leiding te monteren. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het bouwbesluit 2012 en zal ervoor zorgdragen dat bij een verstopping het riool niet in het pand zal overstromen. Tijdens (preventieve) werkzaamheden aan de riolering kan deze put ook als toegang dienen voor ontstoppings-, reiniging- en inspectie werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn in overleg met de opdrachtgever ingepland en na aanlevering van een Nederlandstalige en Engelstalige brief vanwege internationale studenten die in het pand wonen, is dit met de bewoners gecommuniceerd. Deze communicatie heeft als doel het gebruik van de riolering te minimaliseren om eventuele waterschade te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden hebben de monteurs van Van der Velden Rioleringsbeheer contact gehouden met de bewoners en huurders om zo tot een goede uitvoering met zo min mogelijk overlast te komen.

Na goedkeuring middels een oplevering hebben wij een tevreden opdrachtgever met een goed werkend rioolstelsel achter gelaten. Complimenten voor de inzet en professionaliteit van de uitvoerende monteurs.