• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Het delen van kennis over innovaties, toepassingsgebieden, duurzaamheid en technieken

Ton Jonkers, voormalig directeur van Van der Velden Rioleringsbeheer, startte 7 jaar geleden als voorzitter de afdeling rioolrenovatie bij de NSTT (Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen). Het doel: het delen van kennis over innovaties, toepassingsgebieden, duurzaamheid en de verschillende technieken rondom rioolrenovatie.   

Tijdens zijn rol als voorzitter is Ton nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de koepelnorm, ofwel de NEN 7801. Deze norm is van toepassing op het ondergrondse inzamel- en transportsysteem voor afvalwater (buitenriolering) onder vrij verval (max. 0,5 bar) en de riolering binnen de perceelgrens voor zover deze deel uitmaakt van de buitenriolering. Voorheen had ieder adviesbureau nog haar eigen richtlijnen, waar gemeentes vaak niet goed wisten hoe hiermee om te gaan. De koepelnorm brengt daarin verandering en biedt een referentie voor goed vakmanschap.  

Passage verkeersbelasting
Ton vertelt: ‘Normaliter zet je een norm binnen een paar jaar op, maar we hebben in de totstandkoming van de koepelnorm gebruik gemaakt van een schrijfgroep. Het mooie van deze  schrijfgroep van adviseurs, producenten, uitvoerende partijen en kennisinstellingen zelf, is dat zij aan de hand van ervaringen en praktijkrichtlijnen een norm hebben kunnen opstellen specifiek gericht op Nederland. Er is dan ook een aparte passage opgenomen voor de verkeersbelasting: een berekening die op basis van factoren als soort grond, materiaal en verkeersdrukte vaststelt wat de kousdikte moet zijn voor het relinen van de leiding.  

De koepelnorm tot nu toe
‘De reactie zijn positief. Wel is het zo dat de norm voorgeschreven moet worden door gemeentes. Dat begint bij adviesbureaus, echter zij maken de bestekken en moeten dit in het bestek opnemen. Alle belangrijke adviesbureaus zijn lid van de NSTT en dus nauw betrokken bij de totstandkoming van de norm, ik verwacht daarom dat de doorlooptijd van de norm meenemen in het bestek zo’n 1 tot 2 jaar zal bevatten.’, aldus Ton.  

Afscheid Ton als voorzitter NSTT
‘Het was tijd voor frisse wind en een nieuw gezicht.’, gaf Ton als antwoord op mijn vraag waarom hij afscheid heeft genomen als voorzitter bij de NSTT. Ton startte 7 jaar geleden als voorzitter en heeft in deze tijd veel mogen betekenen voor de afdeling renovatie. Naast het mede opzetten van de koepelnorm mag Ton met een opgeheven hoofd terugblikken op een mooie tijd waarin het relinen is gegroeid van 80 km naar 200 km per jaar, er besef is over het belang van duurzaamheid rondom relinen, een samenwerking met Stichting Rioned is opgezet, de veiligheid rondom rioolrenovatie sterk is verbeterd en er opleidingsmogelijkheden zijn gekomen voor inspecteurs.  

Trots
Trots, dat is Ton op zijn werk bij NSTT. Maar ook wij, als familiebedrijf Van der Velden Rioleringsbeheer zijn trots op ‘onze Ton’. Als tweede generatie heeft hij tussen 1972 en 2013 aan het roer van onze organisatie gestaan. Mede dankzij Ton staat Van der Velden Rioleringsbeheer waar ze nu staat. Daarnaast is Ton nog altijd actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van der Velden Rioleringsbeheer.