• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Duurzaam afkoppelen Regenwaterafvoeren

Vanwege de steeds toenemende hevigheid van buien staat infiltratie van hemelwater steeds meer in de belangstelling. Hiermee wordt bedoeld dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar afgevoerd wordt op de plaats waar het valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de grond kunnen zakken en de grondwatervoorraad aanvullen.

In opdracht van zorgorganisatie Liberein te Enschede wordt door monteurs van vestiging Almelo momenteel bij het woonzorgcomplex Het Florapark in de wijk t Ribbelt-Stokhorst te Enschede de hemelwaterafvoeren afgekoppeld van het gemengde riool en direct aangesloten op nieuw aan te leggen infiltratieputten.
De reden voor het afkoppelen is dat tijdens hevige regenbuien het gemengde riool van de gemeente onvoldoende berging capaciteit heeft om al het water te verwerken en zodoende het overtollige water met fecaliën via de afvoerputjes in de badkamers van de bewoners van het zorgcentrum naar bovenkomt.
Door het ontkoppelen van het regenwater zal dit in de toekomst voorkomen worden en het regenwater zal vervolgens via de infiltratieputten door de grond worden opgenomen.

Gezien het feit dat op 20 locaties bij het zorgcomplex de grondslag (dat wil zeggen de diepte van de waterdoorlatende zandlaag) varieert, worden er geen standaard infiltratieputten geplaatst maar door de monteurs zelf op maat gemaakt en afgewerkt zodat de waterafvoer gegarandeerd is.