• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Doelstelling reductie CO2-uitstoot ruimschoots behaald

Als wij kijken naar groei en ontwikkeling van Van der Velden Rioleringsbeheer, zien wij dit in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in. Daarom werken wij aan een verdere reductie van de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze activiteiten. In november 2020 hebben we het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Daarmee hebben we onszelf de doelstelling gegeven om binnen 3 jaar (2022 t.o.v. 2019) de CO2-uitstoot met 6,5% te verminderen.  

Inmiddels is de CO2-footprint van 2021 geanalyseerd en kunnen we concluderen dat de CO2-emissie per omzet ten opzichte van 2020 met 0,008 kg CO2/€ af is genomen, wat neerkomt op -6%. Hiermee is de doelstelling om voor 2021 2,5% te reduceren ruimschoots behaald. Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is de reductie gemeten in kg CO2/€ zelfs bijna -12%.  

We hebben deze reductie kunnen verwezenlijken door onder andere de inkoop van groene stroom, een aantal panden te voorzien van zonnepanelen en de oude verlichting te vervangen door duurzame ledverlichting. Daarnaast zijn er aanpassingen in het wagenpark doorgevoerd met hybride en elektrische personenwagens en 3 elektrische storingsbussen.  

In 2022 rollen we de geplande maatregelen verder uit en werken zo aan een verdere reductie van onze CO2-emissie.