• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

CO2-emissies gereduceerd met 155 ton

Om concrete invulling te geven aan onze missie werken we aan een reductie van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om zoveel mogelijk CO2 te reduceren: dit heeft er toe geleid dat we in 2020 155 ton minder CO2 hebben uitgestoten dan in het jaar ervoor. Dat is ongeveer gelijk aan de CO2-opname van 13 hectare bos.

In 2020 hebben we allerlei maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Een voorbeeld daarvan is de ingebruikname van onze afvalwaterzuivering te Schalkwijk. Met deze installatie wordt uit het afvalwater biogas gewonnen, die we vervolgens omzetten naar elektriciteit. Inmiddels is de productie zo hoog, dat het volledig kan worden voorzien in de energiebehoefte van de locatie. Daarnaast hebben we in totaal 161 zonnepanelen geïnstalleerd op onze vestigingen Materieeldienst en Eindhoven. Deze panelen zijn goed voor een jaarlijks productie van 50.000 kWh zonne-energie. Ook zijn de panden Heerlen en Eindhoven vorig jaar voorzien van duurzame LED verlichting. Hiermee besparen we jaarlijks zo’n 12.500 kWh aan energie.

Voor Van der Velden zijn de duurzaamheidsmaatregelen in en aan ons wagenpark heel belangrijk. Ook hierin maken we flinke stappen. We investeren in de verbetering van de aerodynamica van onze vrachtwagens, aanschaf van recyclecombi’s, implementatie van automatische routeplanning, etc.

Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de CO2-emissie van Van der Velden met 7,2% is gedaald. Hiermee is de eerste mijlpaal van 3% reductie voor 2020 ruimschoots behaald.

 Wil je meer weten over ons CO2-reductiebeleid? Kijk dan hier.