• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Bewoners woonzorg-complexen Apollo en Otello te Almelo krijgen droge voeten

Onze vestiging in Almelo is door Woonzorg Nederland benaderd om een oplossing te bieden voor de wateroverlast op de begane grond (natte muren en vloeren) als gevolg van  grondwater en overtollig hemelwater bij twee zorgcomplexen: Apollo en Otello.  

Bij de  inventarisatie vanuit de historie is gebleken dat beide wooncomplexen destijds zijn gebouwd op palen in ongeroerde, slecht doorlatende grond waardoor het grondwater en overtollige hemelwater niet via de natuurlijke weg tijdig afgevoerd kan worden. De oplossing hiervoor is een drainage aan te brengen rondom en op de binnenplaats van beide gebouwen.  

De afvoer van het water via de drainage bij het complex Apollo kan in de naast gelegen vijver tot stand worden gebracht. De afvoer van het water via de drainage bij het complex Otello kan in de naast gelegen bestaande pompputten tot stand worden gebracht. Om goede doorstroming van het water in de drainage te waarborgen dienen er op diverse punten inspectieputten te worden geplaatst voor de preventieve reiniging en inspectie van het stelsel. Totaal wordt er voor het complex Apollo 180 m1 en voor het complex Otello 210m1 drainage toegepast.  

Alvorens te starten met de uitvoering van de werkzaamheden is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar Van der Velden Almelo aan de hand van een presentatie de bewoners op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak van aanleg drainage en welke werkzaamheden hiervoor dienen te worden uitgevoerd. De bewoners hebben dit als positief ervaren en voordat de werkzaamheden daadwerkelijk worden gestart is men middels een brief op de hoogte gesteld van de data van de werkzaamheden en wie de aanspreekpunten zijn.  

Beide projecten zijn naar volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de bewoners als Van der Velden afgerond en de wateroverlast zal verleden tijd zijn.  

Gezien de ervaring die wij o.a. hebben opgedaan bij deze twee projecten zijn wij reeds gestart bij een andere opdrachtgever betreffende het aanleggen van drainage bij twee woontorens in Enschede.