• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Beleid coronacrisis

Beste relatie,  

We kunnen er niet meer omheen, de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus treft ons allen. Met dit bericht willen wij u graag nader informeren over het beleid en de standpunten die van der Velden rioleringsbeheer in deze situatie inneemt.  

Onze helden gaan door
Zoals u van ons gewend bent werken wij door, om maximale dienstverlening te kunnen garanderen. Hygiëne is één van de pijlers van onze gezondheid, het riool is immers nog steeds de grootste medische vondst. Wij zullen vanuit onze professie al het mogelijke eraan doen om samen met u deze crisis zo snel mogelijk te overwinnen.  Veiligheid en kwaliteit staan hierin voorop.  

Werken volgens contract
De coronacrisis treft ons allemaal en dit vraagt veel van ons als organisatie en u als onze waardevolle relatie. Aan de dienstverlening zoals gezamenlijk overeengekomen blijven wij maximaal invulling geven. Wij hebben onze werkprocessen aangepast aan de nieuwe situatie en kunnen daarmee conform de richtlijnen van het RIVM op een veilig wijze invulling blijven geven aan uw behoefte/vraag. Zolang er nog geen lockdown is en wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen, verwachten wij ook van u dat betalingen worden gedaan zoals afgesproken.  

Eén gezamenlijk doel

De coronacrisis mag niet tot gevolg hebben dat organisaties, zoals die van u en ons, ophouden te bestaan. We willen daarom de handen ineen slaan en met u in contact blijven. Mocht er ondanks de vele steunregelingen van de regering sprake zijn van betalingsmoeilijkheden, gaan wij graag met u het gesprek aan om te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.  

Van der Velden rioleringsbeheer is al 55 jaar een trots familiebedrijf. Alles wat we doen, doen we vanuit een maatschappelijk belang. Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn en samen deze crisis doorstaan. We zijn een commitment aangegaan voor de lange termijn. Daarbij willen wij er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk te laten herstellen.  

De tijd verandert in een snel tempo. We blijven jullie daarom op de hoogte houden bij nieuwe ontwikkelingen. Iedere dag is anders, maatregelen vanuit de overheid vragen om hier op te anticiperen.  

Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn, samen vechten we tegen deze crisis en samen komen we hier uit!  

Met vriendelijke groet, namens de gehele organisatie,      
Jeroen en Walter van der Velden Jonkers