• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Afvalwateronderzoek met arts uit Myanmar

Gezondheid en riolering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de komst van de riolering is de levensverwachting enorm gestegen. En nog steeds zorgt riolering voor een enorme verbetering van de volksgezondheid. Zeker ook op plekken waar veel kwetsbare mensen bij elkaar zijn, zoals bij opvanglocaties voor vluchtelingen. Wij ondersteunen een onderzoek om dit verband in beeld te brengen.

In 2021 heeft Van der Velden samen met de Rotaryclub Wamel Maas en Waal een donatie gedaan aan IHE Delft. Dit is een internationaal gerespecteerd onderwijsinstituut voor water en sanitatie. Het komend halfjaar werken wij samen met IHE Delft aan een onderzoek. Dat richt zich op de gezondheidsrisico’s die sanitair en riolering bij opvanglocaties voor vluchtelingen met zich meebrengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kyaw Zin Htoon uit Myanmar. Hij is een gediplomeerde arts en volgt nu de opleiding Watermanagement en Duurzame Ontwikkeling aan IHE Delft. Htoon voert dit onderzoek uit bij vluchtelingenkampen in Vietnam. In Nederland doet hij eveneens onderzoek bij opvanglocaties voor vluchtelingen. De studie is van belang omdat er vanuit meerdere kanten signalen komen dat het slecht gesteld is met de hygiëne en het sanitair bij opvanglocaties.

Htoon is samen met zijn collega Ha Do in de Vietnamese hoofdstad Hanoi gestart met het onderzoek. Daar nemen zij de komende weken monsters van afvalwater. Deze testen ze op de E. Colibacterie en het Rotavirus.

In augustus zal hij samen met Van der Velden, IHE Delft en de opvanglocaties vervolgonderzoek doen in Nederland. Hier onderzoekt hij de blootstelling aan en de risico’s van eerder genoemde bacteriën. Met de resultaten wordt de link gelegd tussen de volksgezondheid en het rioleringsbeheer. Zo kunnen wij partijen die de opvang van kwetsbare doelgroepen op zich nemen van advies voorzien over het onderhoud van riolering en sanitair.

Toenemende asiel- en crisisopvang is een maatschappelijke uitdaging van ons allen. Als Van der Velden pakken wij onze verantwoordelijkheid door te ondersteunen bij dit onderzoek. Daarmee maken we ook impact op de Sustainable Development Goals.
  • Hygiëne en gezondheid (SDG 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • Schoon water en sanitair (SDG 6)
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
  • Vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16)
  • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17)
Op de foto: vlnr. Ruud van Loon, Ha Do, Job Allemekinders en Kyaw Zin Htoon.