• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Adviesbureau maakt riool klimaatbestendig

De krantenkoppen lieten het de afgelopen weken regelmatig zien: januari was nat. Uitzonderlijk nat zelfs. Daarom was er op vele plekken in het land wateroverlast. Het riool is niet altijd berekend op hoosbuien. Ons Adviesbureau adviseert daarom bij het onderhoud en beheer van het riool en kan veel problemen helpen voorkomen door tijdig, gepland onderhoud.

Klimaatverandering maakt dat het misschien over het hele jaar gezien droger wordt, maar dat tegelijkertijd veel meer hemelwater in één keer over onze dorpen en steden uitgestort wordt. En dat kan leiden tot problemen.

“Veel partijen willen wel dat hun riool op orde is, maar dat is in de praktijk niet altijd zo”, schetst Freddy Verhoeven de dagelijkse praktijk die hij als manager van het Adviesbureau ziet. “Mensen zijn vaak bezig met zaken die zichtbaar, acuut zijn. Dat is bij riolering vaak pas als er problemen optreden.” Niet voor niets luidt onze pay-off ook ‘Onzichtbaar, onmisbaar’.

De frequentie en de intensiteit van hoosbuien neemt toe vanwege de klimaatverandering. En daarmee ook eerdergenoemde acute problemen omdat het riool daar niet op berekend is.


Freddy Verhoeven

Beter voorkomen dan genezen
Een niet (goed) werkend riool is natuurlijk heel vervelend en moet snel worden opgelost. Niet zelden wordt Van der Velden dan ingeschakeld om ad-hoc het probleem op te lossen. Jammer, vindt Verhoeven, want met het Adviesbureau heeft Van der Velden Rioleringsbeheer ook een sterkte troef in handen om problemen juist vóór te zijn.

En dat levert voor flinke voordelen voor de klant op. “Met een calamiteit moet je direct iets”, vertelt Verhoeven. “Daarom zijn de kosten vaak hoger dan bij een gepland onderhoud.” Bovendien is het probleem niet voor niets ontstaan: vaak is het rioolstelsel niet goed in kaart gebracht of is er (veel) achterstallig onderhoud. “En dat betekent weer dat je niet altijd de beste oplossing krijgt.” Anders gezegd: u krijgt een doekje voor het bloeden. Maar het onderliggende probleem bestaat nog.

Door vooraf met behulp van het Adviesbureau het rioolstelsel al in kaart te brengen, weten klanten precies waar de zwakke plekken zitten. Dat maakt het mogelijk om een meerjarenplan te schrijven, waarbij alle (te verwachten) kosten uitgesmeerd worden over een langere termijn. Het oplossen van het probleem is niet alleen kostbaar, maar er kunnen bijvoorbeeld ook processen onverwacht stil komen te liggen of er kan productie verloren gaan door wateroverlast. Om er wederom een dooddoener in te gooien: u kunt problemen beter voorkomen dan genezen. Dat gaat in dit geval zeker op.

Fellere buien

Verhoeven ziet een toenemende vraag naar ondersteuning. Dat heeft diverse oorzaken. Door eerdergenoemde felle buien neemt de druk op het riool toe. Daardoor komen eventuele problemen ook eerder aan het daglicht. Die problemen beginnen nu sowieso op te spelen omdat grote delen van ons rioolstelsel uit de periode van net na de Tweede Wereldoorlog stammen. Ze zijn dus aan het einde van hun levensduur.

“Wij zien steeds vaker dat er in de aanleg van deze riolen geen rekening gehouden is met enorme hoosbuien”, legt Verhoeven de vinger op de zere plek. Rioleringen zijn vaak de laatste klussen die opgepakt worden, omdat het ‘niet sexy’ gevonden wordt om iets te vernieuwen dat je eigenlijk toch nooit ziet. Tot het dus mis gaat…

Het Adviesbureau heeft rekenmodellen om de juiste dimensionering voor rioolbuizen naar de huidige maatstaven vast te stellen. Inclusief hoosbuien. Zo worden toekomstige overstromingen voorkomen.

Periodes van droogte
Naast dat het door klimaatverandering harder regent, regent het ook frequenter. Én in de zomer is het vaker en langer droog. En daarom is een relatief nieuwe eis het (her)gebruik van water dat anders in het riool zou belanden op eigen terrein.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een papierfabriek in Eerbeek. Naast planmatig onderhoud zijn er ook uitbreidingsplannen. Een eis daarbij is dat het regenwater van 1.200 m2 verhard oppervlak op eigen terrein geïnfiltreerd wordt. Daarbij werden op locatie de situatie bekeken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de klant besproken. Berekeningen die het Adviesbureau zelf niet kon uitvoeren werden in samenwerking met een ingenieursbureau opgepakt, om de klant te ontzorgen. Zo is uiteindelijk, met behulp van het Adviesbureau in samenwerking met de ‘huisaannemer’, een gedegen oplossing op maat gevonden.

One-stop-shop
Het gebeurt regelmatig dat bedrijven, VvE’s of woningbouwverenigingen aankloppen bij het Adviesbureau met een relatief eenvoudige vraag. Verhoeven gaat dan op zoek naar de vraag achter de vraag. “Deze week bijvoorbeeld, was ik bij een bedrijf dat om de inspectie van 300 meter riool vroeg”, vertelt hij. Dat leidde uiteindelijk tot het opnieuw in kaart brengen van het rioolstelsel, want de tekening was niet meer actueel. Ook bleek vraag naar een onderhoudsplan dat wordt beheerd en uitgevoerd door het Adviesbureau. Een langjarig inspectie- en onderhoudsverband dus.

Ook omgevingsdiensten spelen een rol bij de toenemende vraag. Deze milieu- en veiligheidsinspecteurs krijgen een steeds prominentere rol in ons land. ‘Toon aan dat het riool vloeistofdicht is’, is één van de eisen die eigenaren dan volgend uit wet- en regelgeving voorgelegd krijgen. En dat terwijl er vaak helemaal geen actuele informatie over het riool beschikbaar is. En met die vraag kloppen ze dan weer aan bij het Adviesbureau.

Dat leidt niet zelden tot een keurige rapportage en een onderhoudsovereenkomst om toekomstige problemen te voorkomen. En juist dat maakte Van der Velden voor deze klant zo aantrekkelijk; het gegeven dat de riolering door het Adviesbureau niet alleen in de gaten gehouden wordt, maar ook onderhouden waar nodig. Een one-stop-shop dus.

Tevreden
Van de diensten van het Adviesbureau wordt inmiddels door verschillende grote Nederlandse ondernemingen gebruikgemaakt. “Laatst kregen we een mailtje van een groot zuivelbedrijf. Dat had in de agenda gezien dat het weer bijna tijd was en vroeg zelf om een inspectie”, herinnert Verhoeven zich. En dat zegt volgens hem genoeg over de klanttevredenheid. “Er komen wel klanten bij, maar er gaan er eigenlijk nooit weg”, besluit hij.

Geïnteresseerd geworden naar wat het adviesbureau u kan bieden? Hier vindt u meer informatie.