• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Adviesbureau inspecteert 76 rioolleidingen voor Meerssen Papier/ Marsna Paper

Onze landelijke vestiging Adviesbureau start begin maart met de inspectie van 76 rioolleidingen in het fabriekspand van Meerssen Papier/ Marsna Paper in Meerssen. De inspectie is een onderdeel van een plan van aanpak dat het Adviesbureau in mei 2019 heeft opgesteld. De uitdaging is groot, omdat er veel riolering in het pand nog nooit is geïnspecteerd.  

Freddy Verhoeven, manager Adviesbureau, vertelt graag over de oorsprong van het project. “Het project vindt zijn oorsprong in 2017. Toen is ons Adviesbureau benaderd door de firma Peeters om advies uit te brengen over een rioolinspectie.” Dat is destijds naar tevredenheid afgerond. “Daarna is er in mei 2019 weer contact geweest om verdere invulling te geven aan het opgesteld adviesplan in 2019. Het resultaat was een voorstel/plan van aanpak.” Aan dit plan van aanpak is door ons Adviesbureau ruim 600 manuur besteedt en betekent voor Meerssen papier een flinke investering in rioleringswerk. “Het fabriekspand komt uit 1838 en veel riool is nog nooit geïnspecteerd. Hierdoor weten we niet wat voor riolering er allemaal aanwezig is en werk je dus met veel onbekende parameters.”  

In december 2020 is het project weer opgepakt vanwege potentiële kopers voor de fabriek. De omgevingsdienst van de provincie stelde harde eisen aan het pand en hierdoor moest begonnen worden met inspecteren en herstel.  

Begin maart starten we met de inspectie van 76 rioolleidingen die zich onder en naast de papiermachines bevinden. De looptijd van dit project zal enkele jaren zijn, omdat er naar verwachting veel aanpassingen nodig zijn aan rioolputten en rioolrenovatie dient plaats te vinden. “We verwachten ook bezig te zijn met het afkoppelen van hemelwater en werken in vervuilde grond. Daarnaast krijgen we waarschijnlijk ook te maken met asbest riool.”  


Nieuwsgierig naar wat het Adviesbureau voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.