• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Aan het werk bij de (RWZI) RioolWaterZuiveringsInstallatie aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam

In samenwerking met het Adviesbureau is de vestiging Amsterdam aan het werk bij de (RWZI) RioolWaterZuiveringsInstallatie aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam. 

Hier ligt de Culturele Stelling Amsterdam, een kunstenaarsdorp. “Culturele Stelling Amsterdam is een verdedigingslinie in en rond de stad, waar in 40 zelfstandige woon- en werkpanden, broedplaatsen en vrije culturele ruimten zich hebben verenigd. In deze panden en terreinen wonen en werken meer dan 3.500 kunstenaars. Zoals de stelling van Amsterdam ooit de stad met een ring van forten en verdedigingswerken moest vrijwaren werpt de culturele stelling nu een dam op tegen afbraak en verdringing van gevestigde culturele vrijplaatsen”, aldus Culturele Stelling Amsterdam.

Dit is dus niet zomaar een terrein of opdracht, dit is een missie!

Leidingen en afvoeren zijn in de loop der tijd aangepast en verlegd, maar hiervan zijn geen tekeningen bijgehouden of geactualiseerd. De scope behelst uit te zoeken wat nu de afstromende kant en kwaliteit van het riool van het DWA is en de ligging / afvoer van het HWA.

De opdrachtgever was verder niets bekend. Zo'n opdracht start bij het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel. De vervuiling is echter dusdanig groot dat dit geen overbodige luxe was. Deze RWZI is al 20 jaar niet meer in gebruik. Hier wonen nu mensen in woonwagens die de gebouwen voor diverse doeleinden gebruiken.
Het voordeel van de inzet van onze combiwagen voor het reinigen was dat hij het water in één gang kon oppompen en direct afvoeren in een bekken. Hierdoor hebben we veel tijdwinst geboekt.

Dankzij onder andere de expertise van ons Adviesbureau op gebied van kunst en cultuur hebben we dit kunnen realiseren. Een mooie samenwerking in cultureel Amsterdam; dat bedoelen we nu als we het over synergie hebben.