• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

350 kilometer riool reinigen en inspecteren voor de Provincie Utrecht

Van een pilot naar een aanbesteding en vervolgens naar een opdracht. Voor de provincie Utrecht start onze regionale vestiging Utrecht in samenwerking met het Adviesbureau komende week met de werkzaamheden aan dit mooie project.  

Vanuit Provincie Utrecht is in 2018 de vraag ontstaan om een deel van het 350 kilometer lange rioolstelsel te reinigen en inspecteren. Dit als pilot, om vervolgens te kijken naar de mogelijkheden om het gehele rioolstelsel te reinigen en inspecteren. Van der Velden rioleringsbeheer heeft op basis van deze aanvraag zo’n 15 kilometer geïnspecteerd en gereinigd, wat neerkomt op een kleine 5%.  

Het doel van deze inspectie is om te kijken waar alle leidingen lopen en of de leidingen aan onderhoud toe zijn. Dit om uiteindelijk het stelsel in het GIS beheersysteem te plaatsen, wat landelijk  wordt beheerd. Alle overheden moeten hier gegevens in opslaan. Om toekomstbestendigheid van het rioolstelsel inzichtelijk te maken wil Provincie Utrecht nu graag haar gegevens in dit beheersysteem verwerken.  

Voor de pilot waren de kolken de referentiepunten. Tijdens de inspectie stuitte we al snel op verzamelleidingen welke niet op tekening stonden en wel geïnspecteerd moesten worden. Via de kolken en de verzamelleidingen hebben we een heel stelsel gevonden. In samenwerking met het Adviesbureau hebben we 15 kilometer uitgewerkt in tekening en aangeleverd bij de provincie.  

Door de verwachte grootte van de opdracht is het voorstel via een aanbesteding gelopen. Deze is op 24 mei via Tendernet (digitaal communicatienetwerk voor overheden naar aannemers) Europees gepubliceerd. Omdat de inhoud vrij onduidelijk was is samen met het adviesbureau gekeken naar gemiddelde waarde van de kosten. Op basis daarvan is een calculatie opgesteld.  

De bedoeling is om de komende jaren alle provinciale wegen op deze manier te inspecteren. Dit jaar starten we met 50 km aan provinciale wegen, waaronder 1250 kolken en kolkleidingen en 450 inspectieputten.