• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Relevante links

Relevante links
Hieronder vindt u een aantal relevante certificeringsinstanties, stichtingen en instellingen.

CROW

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.

DEKRA

DEKRA is een onafhankelijke kennisorganisatie met ruim 28.000 werknemers in meer dan 50 landen. DEKRA zet experts wereldwijd in voor de waarborging van veiligheid en kwaliteit in het leven van mensen op het gebied van technologie, mobiliteit en milieu. Een onafhankelijk oordeel is wat de verschillende DEKRA-activiteiten met elkaar verbindt. 

FSC

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

KIWA

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren zoals water, energie, bouw, infrastructuur, automotive & transport, agro, feed & food, veiligheid en beveiliging, gezondheid & zorg en milieu. Klanten komen van productie- en procesindustrie, (zakelijke) dienstverlening, openbare en particuliere nutsbedrijven, (lokale) overheid en internationale instellingen.

NEN

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. Voor alle belanghebbende partijen zijn wij dé geprefereerde partner. Samen met onze klanten bundelen we kennis van markt en technologische ontwikkelingen en vertalen dit in toepasbare afspraken; deze bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel. De toegevoegde waarde die normontwikkeling en –toepassing biedt, is voor onze klanten evident. NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB doet dit op een manier die praktijkgericht en bottom-up is.

Werken aan kwaliteitsverbetering is het verder helpen van “best practices” en bevorderen en verspreiden van kennis en kunde. Kortom, het betekent werken met mensen en daarbij is communiceren en kennisuitwisseling van groot belang.Werken aan kwaliteitsverbetering betekent ook het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op accreditatie en certificering van marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever , beoordelaar en toezichthouder.

Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van technische innovaties in de uitvoering. Dat doet SIKB door het beschrijven van die nieuwe technieken in richtlijnen en door de prestaties te valideren. Ook verstrekt SIKB informatie over de toepassingsmogelijkheden. Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd. Kwaliteitsrichtlijnen scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

Stichting RIONED

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. In RIONED participeren alle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

LinkedIn Van der Velden Rioleringsbeheer

Volg onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte van alle activiteiten van Van der Velden Rioleringsbeheer. Vanuit www.daspaswerk.nl worden hier ook onze vacatures geplaatst. 

Facebook Van der Velden Rioleringsbeheer

Op onze Facebook pagina delen we nieuwsberichten, vacatures, riooltips, events en andere relevante foto's en berichten.

Contact?

Via onze contactpagina kunt u in contact komen met de voor u relevante regionale- of landelijk opererende vestiging alsmede onze concerndiensten.

In contact komen?

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan