• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Duurzame ontwikkeling & milieu

Zorgzaamheid voor het milieu is van essentieel belang voor onze toekomstige generaties. Van der Velden Rioleringsbeheer als onderneming en haar werknemers onderschrijven dit belang en vanuit de dagelijkse werkzaamheden wordt hier ook naar gehandeld. Bovenstaande komt onder andere op de volgende wijze tot uitdrukking:

Energie & klimaatbescherming
  • CO2 reductie door ingezameld vet t.b.v. energie opwekking te vergisten of op te werken tot biodiesel.

Schoner wagenpark
  • inbouwen van eco-drive systemen;
  • inbouwen van snelheidsbegrenzers;
  • voertuigen voldoen aan geldende euro-emissie normen.

Zuiniger rijden
  • aanbieden cursus energiebewust rijden;
  • fuel-save software t.b.v. bewustwording energieverspilling tijdens het rijden.

Milieuzorgsysteem ISO 14001
  • de vestigingen werken volgens de eisen van ISO 14001 waarin de zorg voor milieu op een systematische manier wordt geregeld.

Duurzaam afvalmanagement
  • Het ingezamelde RKGV-slib (Riool-, Kolken-, Gemalenslib & Veegzand) wordt op eigen afvaldepots opgeslagen. Verwerking hiervan vindt plaats door extractieve reiniging en conform het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Deze methode is geschikt voor het reinigen van zanderige minerale afvalstoffen die zijn verontreinigd met onder andere minerale oliën en zware metalen. Hierdoor is deze grondstof weer duurzaam toepasbaar.

Drukken op FSC®-papier
  • Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat het papier voor huisstijl- en commercieel drukwerk afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. Alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties bevelen FSC aan. Dit maakt FSC uniek. Daarom heeft Van der Velden gekozen voor FSC-papier en dragen we bij aan bescherming van bossen wereldwijd!

Relevante cases

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag