• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Maatregelenplannen opstellen

Om een werkelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw riool en om risico’s te kunnen inschatten, dient uw riool stelselmatig gereinigd en geïnspecteerd worden. Zo kunnen onze adviseurs maatregelenprogramma’s opstellen. Dat maakt het voor u mogelijk gefundeerde besluiten te nemen en uitgaven aan uw riolering over langere tijd te budgetteren. Op het moment dat de risico’s in beeld zijn, kunt u ook heldere keuzes maken over het niveau waarop u uw rioolstelsel wilt brengen. En ook daarin kunt u steunen op het advies van het Adviesbureau van Van der Velden Rioleringsbeheer, waar gecertificeerde NEN3398-beoordelaars voor u klaar staan.

Beoordeling toestandsaspecten
Om efficiënte en effectieve maatregelen te kunnen treffen, moet er een beredeneerde beoordeling van de werkelijke en gewenste toestand van rioleringsobjecten plaatsvinden. Dit betekent dat we de relevante gegevens waarover we beschikken moeten interpreteren. De vastgelegde toestandsaspecten in de rapportage worden door gecertificeerde beoordelaars conform de NEN beoordeeld. In overleg met de opdrachtgever wordt de gewenste kwaliteit vastgelegd. Vervolgens worden de inspectiegegevens conform de NEN beoordeeld en wordt een verschilanalyse samengesteld. Vervolgens wordt deze verschilanalyse vertaald naar een programma van onderhoudsmaatregelen, welke wordt voorzien van een prioriteit en een budgetraming voor de uit te voeren werkzaamheden. De uitkomsten worden samen met een verklarend verslag gebundeld. 

Maatregelenprogramma
Wij leveren u een rapport waarin de benodigde maatregelen voor de komende 5 jaar worden aangegeven. Denk daarbij aan onderzoek, onderhoud, reparatie en vervanging/renovatie van uw riool.

Om u volledig inzicht te geven in de te nemen maatregelen – naar aanleiding van de rioolinspectie die uitgevoerd is conform de schadeclassificatie systeem NEN – verzorgen wij voor u een compleet meerjaren maatregelenprogramma. Dit doen we volgens de beoordelingsrichtlijn NEN, Leidraad rioleringen en de maximale classificatie per schade die u als opdrachtgever bepaalt.

Rioleringsplan opstellen

  • Voordat de beoordeling uitgevoerd wordt, zal er een overleg plaatsvinden over de eisen die u als opdrachtgever stelt aan het rioolstelsel. In dit overleg zal de maximale classificatie per schade met u besproken worden. Dit wordt vastgelegd in een verslag;
  • Dit verslag vormt samen met de Leidraad rioleringen en de beoordelingsrichtlijn NEN de basis voor het meerjaren maatregelenprogramma;
  • Alle schadeclassificaties die volgens de vastgestelde eisen als maatregel worden opgenomen, worden in een rapportage vastgelegd;
  • Bij alle te nemen maatregelen, wordt er een specifieke beschrijving toegevoegd hoe de schade het beste hersteld kan worden;
  • Alle maatregelen worden op tekening aangegeven.

Voor het kunnen beoordelen van de riolen is het van belang dat onderstaande gegevens meegewogen worden in het totaalplan:
  • Aanlegdata;
  • Inrichting en kwaliteit bovenbouw;
  • Grondwaterstanden;
  • Dig or no-dig mogelijkheden;
  • Geplande infrastructurele plannen.

Offerte aanvragen
Wilt u een maatregelenplan laten opstellen door Van der Velden Rioleringsbeheer? Of heeft u interesse in een van onze andere diensten? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Heeft u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan een offerte aan.

 

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug